Canolfan Dylan Thomas i gynnal digwyddiad Dechrau Busnes i ddarpar entrepreneuriaid

Wedi ei bostio ar 19 Tachwedd 2014

Ddydd Gwener 21 Tachwedd, bydd Canolfan Dylan Thomas yn Abertawe yn croesawu cystadleuaeth dros benwythnos i ddarpar entrepreneuriaid rannu eu syniadau, ffurfio timau, arloesi gyda chynhyrchion a lansio busnesau newydd.

Fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, bydd Penwythnos Dechrau Busnes Abertawe yn croesawu dros 100 o ddatblygwyr, dylunwyr, marchnatwyr, rheolwyr cynnyrch a charedigion busnesau newydd i’r Ganolfan, i gystadlu am gyfle i ennill amrywiaeth o wobrau.

Yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yw’r ymgyrch fwyaf yn y byd i hybu entrepreneuriaeth. Am yr ail flwyddyn yn olynol, bydd y Penwythnos Dechrau Busnes yn croesawu entrepreneuriaid y dyfodol, gan annog a chefnogi ymchwil ac arloesi yn ne Cymru. Mae hyn yn dilyn llwyddiant y llynedd, pan sefydlwyd naw cwmni newydd, gyda llawer ohonynt yn dal i fasnachu’n llwyddiannus heddiw.

Mae’r digwyddiad yn bosibl diolch i gymorth Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru, Coleg Gŵyr, Prifysgol Abertawe, Athrofa Gwyddorau Bywyd, Cyngor Dinas Abertawe, Canolbwynt Menter Rhanbarthol y De-orllewin, Swansea Start, a TechHub Abertawe.

Yn ystod y digwyddiad, bydd y rhai sy’n bresennol yn cynnig eu syniad busnes i banel dyfarnu, gyda thimau’n ffurfio’n organig o gwmpas y cysyniadau mwyaf poblogaidd. Yna bydd cyfnod o 54 awr o greu model busnes, codio, dylunio a dilysu’r farchnad. Bydd pob tîm yn derbyn cymorth i ddatblygu eu syniadau gan nifer o entrepreneuriaid llwyddiannus, mentoriaid busnes a buddsoddwyr.

Penllanw’r gystadleuaeth fydd cyflwyniadau i arweinwyr entrepreneuraidd a phanel dyfarnu sy’n cynnwys David Buttress, Prif Weithredwr Just Eat; Oliver Morley, Prif Weithredwr y DVLA; a Daniel McPherson, buddsoddwr uchel ei broffil o Lundain.

Mae’r gwobrau’n cynnwys gofod swyddfa am ddim, gliniadur, taleb apple £500, cyswllt â rhwydwaith Angylion Busnes Xenos, cymorth TG a chyfrifiadura, mentora a chyswllt â rhwydwaith uwchgyfrifiadura cenedlaethol Cymru i’r timau llwyddiannus.

I gael rhagor o wybodaeth a phrynu tocyn ar gyfer digwyddiad eleni, ewch i: www.swanseastart.com neu www.up.co/communities/uk/swansea/startup-weekend/3969

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori