Nofel Gyntaf Maggie Shipstead yn Ennill Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 12 Tachwedd 2012
VC & Maggie Shipstead

Yr Athro Professor Medwin Hughes a Maggie Shipstead

Cyhoeddwyd mai Maggie Shipstead yw enillydd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru, werth £30,000, mewn seremoni wobrwyo yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Enillodd yr awdur 28 oed o Galiffornia y wobr am ei nofel gyntaf Seating Arrangements, oedd ym marn y beirniaid yn dangos aeddfedrwydd aruthrol a chyflawniad rhagorol.

Mae Maggie Shipstead wedi derbyn mentora gan enillydd Gwobr Orange Zadie Smith yng Ngweithdy Awduron Iowa, lle’r astudiodd yn 2008, ac ym marn y beirniaid roedd ei gwaith yn dangos addewid mawr, gyda’r nofelydd a’r beirniad Allison Pearson yn datgan:  “A hithau’n ennill Gwobr Dylan Thomas Prize cyn iddi gyrraedd 30 oed, gallwch fentro y bydd Maggie Shipstead wedi bachu Pulitzer cyn iddi droi’n 50”. 

Yn Seating Arrangements ceir golwg ddychanol ar ymhoniadau cymdeithas New England, ac mae’n astudiaeth ddoniol ond teimladwy o deulu Americanaidd sy’n paratoi am briodas.

Mae’r wobr ar agor i unrhyw awdur cyhoeddedig yn yr iaith Saesneg dan 30 oed, ac mae’n dathlu etifeddiaeth y bardd a’r awdur o Gymru Dylan Thomas a ysgrifennodd y rhan fwyaf o’i waith gorau pan oedd yn ei ugeiniau. Nod y wobr hon yw cydnabod a chefnogi arwyr llenyddol y dyfodol.

Dewiswyd yr enillydd gan banel o feirniaid gan gynnwys sylfaenydd Gŵyl y Gelli Peter Florence, y nofelydd Allison Pearson, yr awdur, cantores a chyflwynydd BBC 6 music Cerys Matthews, y newyddiadurwr a’r awdur Carolyn Hitt, y sylwebydd a’r artist Kim Howells, newyddiadurwr y Guardian Review Nicholas Wroe, a Chadeirydd Gwobr Dylan Thomas, Peter Stead.

Dywedodd Cadeirydd y Beirniaid Peter Florence:

“Welais i erioed faes mor agored am wobr lenyddol. Roedd gan bob un ar y rhestr fer eu heiriolwyr ar y rheithgor ac roedd rhinweddau eithriadol yn perthyn i bob un. Rwyf i’n hynod o ddiolchgar i’m cyd-feirniaid, os oes rhaid i chi gael eich caethiwo gyda chriw o gyfeillion mewn clwb llyfrau dyma’r bobl i fod gyda nhw i gael dealltwriaeth, angerdd a mynegiant urddasol o ddicter. Mae’r wobr yn dathlu cyflawniad llenorion ifanc, ac mae’n gwneud hynny yn enw ysbryd uchaf ei gloch, mwyaf trugarog, gofidus a chwareus ei oes. Mae’r bar wedi’i osod yn uchel iawn. Rydym ni’n hyderus fod enillydd eleni’n anrhydeddu’r dyhead hwnnw.”

Cyhoeddi’r enillydd oedd uchafbwynt wythnos o ddigwyddiadau gyda phedwar o’r pum awdur ar y rhestr fer yn cyfranogi ar ran rhaglen DylanEd. Ymwelodd Maggie a’i chyd-awduron ag ysgolion a phrifysgolion ar draws Cymru i gyflwyno darlleniadau a chymryd rhan mewn gweithdai ysgrifennu creadigol, gan helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o lenorion ifanc.

Mae Maggie Shipstead yn ymuno â’r enillwyr blaenorol Rachel Trezise am ei chyfres o straeon byr Fresh Apples a enillodd y wobr gyntaf yn 2006, y llenor o Fietnam Nam Le am The Boat (2008), Elyse Fenton am Clamour (2010), a’r enillydd diweddaraf , Lucy Caldwell am ei nofel The Meeting Point (2011).

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Rhestr Fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2012:
Tom Benn, 24 – The Doll Princess (Jonathan Cape/Vintage)
Andrea Eames, 26 – The White Shadow (Harvill Secker/Vintage)
Chibundu Onuzo, 21 – The Spider King’s Daughter (Faber)
Maggie Shipstead, 28 – Seating Arrangements (Blue Door)
DW Wilson, 27 – Once You Break A Knuckle (Bloomsbury)

Os hoffech gyfweld enillydd Gwobr Dylan Thomas 2012, neu os oes angen rhagor o wybodaeth cysylltwch â:  Helen Barnes yn FMcM ar 0207 4057422/07825 412232 neu ebost helenb@fmcm.co.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori