Cerys Matthews yn ymuno â Gwobr Dylan Thomas PC

Wedi ei bostio ar 12 Awst 2010
Cerys

Cerys Matthews yn derbyn ei gradd er anrhydedd gan Brifysgol Cymru yn 2009

Mae Cerys Matthews, y gantores enwog, yn mynd i ymuno gyda'r panel o feirniaid mewn categori newydd yng Ngwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010.

Mae Gwobr Newydd y Sony Reader i Ysgrifennwyr Newydd wedi'i greu'n arbennig i gefnogi ysgrifennwyr ifanc o dan 30 oed sydd heb gyhoeddi eu gwaith hyd yn hyn.

Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr ddefnyddio ffurf y llyfr electronig i'r holl broses - o gyflwyno eu gwaith i'r cyhoeddi. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £5,000 gyda'r llyfr yn cael ei gyhoeddi mewn fformat 'e-Lyfr' fydd ar gael i'w lawrlwytho ar wefan Sony UK.

Mae Cerys, sy'n 41 oed ac yn gyn-aelod o'r grwp roc enwog, Catatonia yn gweithio ar ei nofel gyntaf ar hyn o bryd. Mae'r gantores yn enedigol o Abertawe a magwyd hi yn Sir Benfro.

Bydd hi'n ymuno gyda phanel o arbenigwyr llenyddol yn cynnwys y newyddiadurwraig a Chadeiryddes y panel, Alllison Pearson; y dramodydd enwog, Andrew Davies a sefydlydd y Wobr, yr Athro Peter Stead.

Bydd y panel yn dewis y tri ymgeisydd gorau ar gyfer y rhestr fer a bydd yr ysgrifennwr/wraig buddugol yn derbyn y Wobr yn Seremoni Wobrwyo Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru ar Ragfyr y cyntaf. Prifysgol Cymru yw noddwr y prif wobr o £30,000; un o'r gwobrau mwyaf i ysgrifennwyr ifanc yn y byd llenyddol.

Dywedodd Cerys Matthews:

"Fel un sy'n ysgrifennu fy hun, dwi'n gwerthfawrogi'r holl waith ac ymdrech sydd ynghlwm â chyhoeddi llyfr. Mae'r Wobr yma yn rhoi cyfle gwych i ysgrifennwyr newydd i gyflawni eu nod. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at feirniadu'r categori newydd."

Dywedodd Omar Gunrah o gwmni Sony:

"Rydym yn hapus iawn i gael Cerys Matthews ar y panel beirniadu. Mae'n genhadwraig gwych i Wobr Sony i Ysgrifennwyr Newydd, nid yn unig oherwydd ei hoffter o Dylan Thomas ond hefyd oherwydd ei diddordeb brwd mewn ysgrifennu".  

Ategodd yr Athro Peter Stead:

"Rydym wrth ein boddau bod Cerys yn ran o weithgareddau'r Wobr eleni gan ei bod hi'n aml yn siarad am ei hoffter am waith a chrefft Dylan Thomas. Mae'r elfen newydd yma o'r Wobr yn gyffrous iawn i ni ac yn rhoi platfform heb ei ail i ysgrifennwyr ifanc brwd."

Cyhoeddwyd fis ddiwethaf y byddai merch Richard Burton, Kate Burton, yn ymuno yn y broses o feirniadu enillydd Prif Wobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru.

Mae enillwyr y gorffennol sy'n cynnwys Rachel Tresize a Nam Le bellach yn mwynhau gyrfaoedd llewyrchus yn y byd llenyddol. Mae'r wobr, sydd yn derbyn cefnogaeth enwogion megis Catherine Zeta-Jones a Michael Sheen, bellach yn ddigwyddiad blynyddol sylweddol yn y byd llenyddol rhyngwladol.

/Diwedd

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.dylanthomasprize.com/

Am wybodaeth y wasg a'r cyfryngau am Wobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010 ebostiwch Tom Barrett:  t.barrett@wales.ac.uk

Am fwy o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau