Dathlu Entrepreneuriaeth yng Nghymru

Wedi ei bostio ar 3 Tachwedd 2010
nathan

Prif Weithredwr Smart Solutions, Nathan Bowles.

Mae cwmni recriwtio blaengar yn edrych i ehangu ymhellach ar ôl cael ei henwi fel y cwmni sy'n tyfu y gyflymaf yng Nghymru.

Cyrhaeddodd Smart Solutions Recruitment, cwmni yn lleoledig yng Nghasnewydd, brig y rhestr flynyddol Fast Growth 50, ar ôl gweld cynnydd o 3.426.7% yn ei refeniw rhwng 2007-09.

Casglodd y cwmni ei wobr mewn cinio a gynhaliwyd yng Ngwesty Mercure Holland House and Spa.

Mae Fast Growth 50 yn brosiect sy'n dilyn twf y 50 fusnesau mwyaf cystadleuol yn y wlad. Cafodd ei greu gan yr Athro Dylan Jones Evans, Cyfarwyddwr Menter ac Arloesi ym Mhrifysgol Cymru .....( darllenwch fwy yma)

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori