Dathlu Sul y Mamau yng Nghanolfan Dylan Thomas

Wedi ei bostio ar 3 Chwefror 2016
Daffodills

Hoffai Cynadleddau a Digwyddiadau 1825 yng Nghanolfan Dylan Thomas estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw am ginio Sul y Mamau ysblennydd i’r teulu cyfan ar 6 Mawrth.

Agorwyd Canolfan Dylan Thomas ym 1825 ac mae iddi hanes cyfoethog ac amrywiol gyda’r adeilad yn lleoliad ar gyfer sawl diben gwahanol. Ers i Brifysgol Cymru ymgymryd â’r brydles yn 2011, mae wedi buddsoddi’n sylweddol i adnewyddu’r Ganolfan ac adfer gogoniant y gorffennol. Gyda buddsoddiad y Brifysgol, erbyn hyn, mae Canolfan Dylan Thomas yn lleoliad amlbwrpas gyda Chynadleddau a Digwyddiadau 1825 yn cynnal ciniawau gala, digwyddiadau ac achlysuron yn Ardal Forol hyfryd Abertawe.

Ddydd Sul, 6 Mawrth, gadewch i’r tîm ofalu amdanoch chi a’ch gwesteion arbennig mewn steil, yn ystafell fwyta hyfryd y Ganolfan lle cewch ddewis cinio Sul traddodiadol dau neu dri chwrs gan ddechrau ar bris o £13.95 y pen. Gweinir y cinio rhwng 12 - 3pm.

I gael rhagor o wybodaeth gan gynnwys dewisiadau’r fwydlen, cliciwch yma. I gadw lle, cysylltwch â’r tîm yn uniongyrchol drwy ebost neu ffon -info@1825.cymru /  01792 532200

Cyn Sul y Mamau, mae 1 Mawrth yn nodi Dydd Gŵyl Dewi ac er mwyn dathlu Nawddsant Cymru, bydd Siop Goffi 1825 ar y safle’n cynnig bargen arbennig i ymwelwyr. Rhwng 1 a 5 Mawrth 2016, dyfynnwch “Dewi Sant 1825” i dderbyn bowlen o gawl traddodiadol Cymreig, cacen gri a diod boeth am ddim ond £6.25!

Mae’r Siop Goffi 1825 ar agor bob dydd 9am - 5pm, gydag amgylchedd cynnes a chyfeillgar mewn safle eiconig. Gallwch ddewis o blith bagetau brecwast ffres, brechdanau, cacennau, diodydd poeth ac oer neu brydau cartref y Cogydd yn defnyddio cynhwysion Cymreig lleol a thymhorol lle bo’n bosib.

I gael rhagor o wybodaeth am Gynadleddau a Digwyddiadau 1825 neu Siop Goffi 1825 ewch i’r dudalen Facebook – chwiliwch am 1825 Events.
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau