Cangen Bangor

Wedi ei bostio ar 17 Awst 2018
UW-Logo-Feature

Prifysgol Cymru

Cangen Bangor – Digwyddiadau ar y Gweill

 Mae Cangen Bangor Cymdeithas Graddedigion Prifysgol Cymru’n parhau a’i rhaglen o ddarlithoedd gyda’r rhestr oddi tano, sydd yn cwrdd am 6.00 pm yn Neuadd William Mathias, Adran Gerdd Prifysgol Bangor.

 

 

14 Medi 2018 - Elen Wyn Keen – myfyriwr PhD - ‘Yr Athro J Lloyd Williams ac Aelwyd Angharad’

19 Hydref  2018 - Cynog Dafis - ‘Dal i Gredu – Golwg ar y Myth Cristnogol’

 1 Chwefror 2018 - Haydn Edwards - ‘Griffith Davies,  Y Groeslon, Mathemategydd’

 8 Mawrth 2018 - Yr Athro Calvin Jones - ‘The Economics of Empire: Why Wales Stays Poor’

 

Am fwy o wybodaeth, plis cysylltwch gyda’r Ysgrifennydd.

 

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori