Black Skin, Blue Books: The case for comparing Wales and African America

Wedi ei bostio ar 1 Tachwedd 2012
Dr-Daniel-Williams

Dr Daniel Williams

Ar 7 Tachwedd, bydd Dr Daniel Williams yn traddodi darlith gyhoeddus i nodi cyhoeddi ei fonograff diweddaraf Black Skin, Blue Books: African Americans and Wales, 1845-1945, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru. Bydd yn tynnu ar ei ymchwil diweddaraf i gyflwyno darlith â’r teitl Black Skin, Blue Books: The case for comparing Wales and African America.

Cynhelir y digwyddiad yn Theatr Ddarlithio Callaghan, Prifysgol Abertawe, ac fe’i trefnir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru. Lansiwyd y Gymdeithas ym mis Mai 2010, fel corff cenedlaethol newydd yn cydnabod a hyrwyddo ysgolheictod o ansawdd byd-eang ym mhob disgyblaeth dysg sefydledig.

Mae Dr Daniel G. Williams yn Uwch-ddarlithydd mewn Saesneg a Chyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei brosiectau fel golygydd wedi cynnwys rhifyn arbennig o Comparative American Studies ar ‘The Celts and the African Americans’ a Slanderous Tongues, casgliad o ysgrifau ar farddoniaeth gyfoes Gymreig. Yn ogystal â’i gyhoeddiad diweddaraf Black Skin, Blue Books: African Americans and Wales 1845 - 1945, ef hefyd yw awdur Ethnicity and Cultural Authority, a gyhoeddwyd yn 2006.

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 5.00pm ac i ddilyn ceir derbyniad gwin i lansio’r gyfrol. Mae’n ddigwyddiad am ddim, ar agor i bawb.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Cymdeithas Ddysgedig Cymru, ffoniwch 029 2037 6971, neu ebostiwch smorse@lsw.wales.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori