Alun Davies yn dod i Gynhadledd Materion Blynyddoedd Cynnar CCCA

Wedi ei bostio ar 22 Mehefin 2016

Mae Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn falch i gyhoeddi bod Alun Davies (AC) y Gweinidog Dysgu Gydol Oes a’r Gymraeg yn siarad yn ein cynhadledd flynyddol ar 6 Gorffennaf yn Abertawe yng Ngwesty’r Village. Dyma fydd un o’r cyfleoedd cyntaf i’r Gweinidog amlinellu ei weledigaeth ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar a’r Cyfnod Sylfaen.

Bydd y gynhadledd yn arddangos amrywiaeth o enghreifftiau o ymarfer Blynyddoedd Cynnar o ysgolion, prifysgolion, cyrff trydydd sector a gwneuthurwyr polisi.

Edrychwn ymlaen at groesawu ymarferwyr o bob rhan o Gymru i drafod dyfodol cyffrous y sector.

Mae’r nifer o lefydd yn gyfyngedig, am ragor o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â tegan.waiteswales.ac.uk

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â samantha.harriswales.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau