Cydweithrediad Cynghrair Prifysgol Cymru'n wahodd y cyhoedd i fyd gwyddoniaeth mewn academia

Wedi ei bostio ar 27 Mehefin 2011
wrexhamsciencefestival

‘Diwrnod Academaidd o Wyddoniaeth’

Beth mae ymchwilwyr yn ei wneud mewn Prifysgolion a pha effaith mae eu gwaith gwyddonol yn ei gael ar y byd y tu hwnt? Mae ‘Diwrnod Academaidd o Wyddoniaeth’, sydd i’w gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch ym Mhrifysgol Glyndŵr dydd Iau 14 Gorffennaf 2011, yn ddigwyddiad sy’n bwriadu ateb y cwestiwn hwn.

Bydd y diwrnod, sy’n cael ei drefnu gan academyddion Prifysgol Cymru, mewn cydweithrediad unigryw gyda Phrifysgol Glyndŵr, yn gyfle i aelodau’r cyhoedd, myfyrwyr a staff academaidd ddysgu mwy am waith y prifysgolion. Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i aelodau’r cyhoedd rwydweithio a chyfnewid syniadau gydag ymchwilwyr ac arddangos ymarfer academaidd.

Dyma’r tro cyntaf i ddiwrnod academaidd fod yn rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Wrecsam, sy’n cael ei chynnal yn flynyddol rhwng 14 -22 Gorffennaf.

Jacqueline Young a Dr Simon Jones o Ysgol STEM Cyfadran Prifysgol Cymru sy’n gyfrifol am drefnu’r digwyddiad, gyda chymorth gan gydweithwyr o Brifysgol Glyndŵr – bydd y ddau ohonynt a’r Athro Simon Haslett, Deon Ysgol STEM, hefyd yn rhoi cyflwyniadau.

Testun cyflwyniad Dr Jones fydd “The Stromboli Volcano: Tourism and Traditions”; bydd araith yr Uwch Ddarlithydd Jacqueline Young ar y thema “Extending Longevity: Advances in nutritional science for preventing terminal diseases”, a bydd yr Athro a’r Deon Haslett yn cyflwyno darlith “The 1607 Flood: A tsunami in the Bristol Channel?”

Y bore canlynol bydd y Symposiwm ar Wyddorau Iechyd (10.00-13.00) yn edrych ar gyfraniadau seicoleg, therapi galwedigaethol, iechyd cyhoeddus a therapi maethol i wyddoniaeth, iechyd a lles.

Bydd yn cynnwys prif gyflwyniad “What Makes Us Happy?” gan yr Athro Christopher Alan Lewis, Deon Sefydliad Iechyd, Gwyddorau Meddygol a Chymdeithas Prifysgol Glyndŵr. Bydd Dr Lynne Kennedy, Arweinydd Academaidd Iechyd a Gwyddorau Meddygol Prifysgol Glyndŵr, yn edrych ar “The Art and Science of Public Health” a bydd Helen Carey, Arweinydd Rhaglen Therapi Galwedigaethol Prifysgol Glyndŵr yn sôn am “Occupational Science: Its link to health and well being”. Ceir cyflwyniad hefyd ar pam yr ydym yn oedi, sut i ymestyn hirhoedledd ac ymchwil ar-lein gan staff academaidd Prifysgol Cymru a Phrifysgol Glyndŵr.

Mae’r Symposiwm Gwyddoniaeth ac Amgylchedd yn y prynhawn (14.00-17.00) yn arddangos gwaith gwyddonol ym meysydd technoleg y gofod, daearyddiaeth, gwyddor yr amgylchedd a pheirianneg.

Mae’n cynnwys prif gyflwyniad “Using Space Technology to Monitor Human Impact on the Environment” gan yr Athro Graeme Wilkinson, Dirprwy Is-ganghellor Materion Academaidd ac Athro Prosesu Signal, Prifysgol Glyndŵr. Hefyd ceir archwiliad o feysydd electromagnetig gan yr Athro Peter Excell, Deon Sefydliad y Celfyddydau, Gwyddorau a Thechnoleg, Prifysgol Glyndŵr, a chyflwyniadau ar gynaliadwyedd, bioburfeydd, tswnamïau a llosgfynyddoedd gan ymchwilwyr o Brifysgol Cymru a Phrifysgol Glyndŵr.

Am fanylion rhaglen llawn ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad ewch i: www.wrexhamsf.com

/Gorffen

Mae Prifysgol Cymru yn rhan o Gynghrair Prifysgol Cymru, sy’n cynnwys; Prifysgol Fetropolitan Abertawe; Prifysgol Glyndŵr; Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC); Prifysgol Cymru Casnewydd a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae Cynghrair Prifysgol Cymru yn cydweithio i gyfoethogi ac uchafu Addysg Uwch yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Phrifysgol Cymru, ewch i: www.wales.ac.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifsygol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk


Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori