Eisteddfod Genedlaethol 2015

Wedi ei bostio ar 30 Gorffennaf 2015
Eisteddfod 2014

Bydd Prifysgol Cymru unwaith eto yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, a gynhelir yn Sir Drefaldwyn a'r Gororau yng nghanolbarth Cymru rhwng 1 – 8 Awst.

Yn ogystal â'r ddarlith flynyddol yn y Babell Lên, byddwn yn cynnal cyfres o 'Sgyrsiau Llenyddol’ o ddydd Llun i ddydd Iau, yng nghwmni Catrin Beard, beirniad y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd, sy’n wyneb a llais cyfarwydd ar y teledu a’r radio.

Mae'r digwyddiadau fel a ganlyn:

Y Babell Lên

Dydd Llun, 12.45 i 13.15 - Eurig Salisbury yn sgwrsio gyda Catrin Beard am seintiau ym marddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol

Dydd Mawrth, 12.45 i 13.15 - Russell Davies yn sgwrsio gyda Catrin Beard am hanes cymdeithasol Cymru yn y cyfnod rhwng 1870 a 1948, gan ganolbwyntio ar y digwyddiadau a ffurfiodd Gymru’r ugeinfed ganrif

Dydd Mercher 13.30 i 14.00 - Manon Steffan a Gwydion Wynne yn sgwrsio gyda Catrin Beard am gyhoeddi llenyddiaeth i blant

Dydd Iau 13.30 i 14.00 - Rhiannon Ifans yn sgwrsio gyda Catrin Beard am bwy oedd Sant Ffolant ac am gerddi ffolant Maldwyn

Dydd Gwener 13.30 i 14.15 - Darlith Prifysgol Cymru / Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - Mererid Hopwood: Fuoch chi yng Nghwm Alltcafan? - T Llew Jones, bardd plant, bardd pawb.

Unwaith eto, bydd Prifysgol Cymru yn rhannu stondin gyda'n partner uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a trwy gydol yr wythnos cynhelir llawer o ddigwyddiadau ar ein stondin.

Ceir cyfle hefyd i aelodau o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ddod at ei gilydd brynhawn dydd Llun 3 Awst. Rhwng 1:00-2:00pm ar stondin y Brifysgol, bydd cyfle i aelodau Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr ddod i gwrdd â staff y Brifysgol mewn lleoliad anffurfiol a thrafod unrhyw faterion neu bryderon, neu i hel atgofion am eu cyfnod yn y Brifysgol.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yno.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori