Eisteddfod Genedlaethol 2013

Wedi ei bostio ar 30 Gorffennaf 2013
Eisteddfod Procession

Bydd gan Brifysgol Cymru bresenoldeb unwaith eto yn yr Eisteddfod Genedlaethol arfaethedig a gynhelir yn Sir Ddinbych rhwng 3 a 10 Awst, gan rannu stondin gyda’n partner uno, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, bydd y Brifysgol unwaith eto eleni yn noddi’r Babell Lên ar y cyd â Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, a bydd nifer o ddigwyddiadau a darlithoedd yn digwydd yno gan gynnwys y ddarlith flynyddol ddydd Gwener a chyfres o sgyrsiau llenyddol.

Bydd y digwyddiadau fel a ganlyn:

Y Babell Lên

Dydd Llun
14:45 - Jane Davidson, Cyfarwyddwr Sefydliad Arfer Cynaliadwy ac Effeithiolrwydd Adnoddau Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant (INSPIRE) a chyn Weinidog yr Amgylchedd a Chynaladwyedd yng Nghymru, yn sgwrsio gyda Catrin Beard am ymchwilio i’r berthynas rhwng llenyddiaeth a’r drafodaeth ar gynaladwyedd drwy edrych ar weithiau llenyddol drwy ‘lens’ cynaladwyedd.

Dydd Mawrth
12:45 - Yr awdur, bardd a cherddor Dewi Prysor yn sgwrsio gyda Catrin Beard am ei fywyd a’i waith.

Dydd Mercher
13:45 -
Yr Athro Sioned Davies, Pennaeth a Chadair Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, yn sgwrsio gyda Catrin Beard am gyfieithiadau Cymraeg o ‘Alice’ gan Lewis Carroll a’r nofel Gymraeg 

Dydd Iau
12:45 - Yr awdur Kate Woodward yn sgwrsio gyda Catrin Beard am ei chyfrol Cleddyf ym Mrwydr yr Iaith?

Dydd Gwener
13:30 -
Trefnir ar y cyd â Chymdeithas Ddysgedig Cymru, ac fel rhan o’r dathliadau i nodi canmlwyddiant geni R.S. Thomas, bydd yr Athro M. Wynn Thomas, un o feirniaid gorau’r bardd ac ysgutor ei ystâd lenyddol sydd heb ei chyhoeddi, yn traddodi darlith â’r teitl Yr Hen Fam: R. S Thomas a’r Eglwys yng Nghymru.  

Drwy gydol yr wythnos, cynhelir nifer o ddigwyddiadau ar stondin y Brifysgol hefyd gan gynnwys darlleniadau a sgyrsiau gyda llawer o awduron sy’n gysylltiedig â Gwasg Prifysgol Cymru, sesiwn wybodaeth yn ymwneud ag Adduned Cymru a nifer o weithgareddau a darlithoedd eraill.

Ceir cyfle hefyd i aelodau o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ddod at ei gilydd brynhawn dydd Llun 5 Awst i gyfarfod â staff ac â’i gilydd, a dysgu rhagor am y Gymdeithas a’r gwahanol Adrannau a Changhennau sy’n rhan ohoni.

Mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i unrhyw rai o’n digwyddiadau yn ystod yr wythnos a hefyd i’n stondin

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau