Tri Nofelydd Newydd ar Rhestr Fer Gwobr Dylan Thomas 2011

Wedi ei bostio ar 21 Hydref 2011
DSCF2600

Peter Stead, Cadeirydd y Wobr Dylan Thomas

Mae Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru wedi datgelu’r rhestr fer ar gyfer eleni o bum awdur sydd yn cystadlu am y wobr o £30,000.

Mae’r rhestr fer ar gyfer y Wobr, a ddyfernir bellach yn flynyddol, yn cynnwys awduron newydd a sefydledig, gyda thri nofelydd newydd yn cynnwys ennillydd Gwobr Orange eleni am Ffuglen, awdur sydd wedi bod ar y rhestr fer yn y gorffennol a bardd.

Y llyfrau ar y rhestr fer yw:

• ‘The Meeting Point’ gan Lucy Caldwell, Faber
• ‘The Evolution of Bruno Littlemore’ gan Benjamin Hale, Atlantic Books
• ‘Folk’ gan Jacob McArthur Mooney, McClelland & Stewart
• ‘The Tiger’s Wife’gan Tea Obreht, Orion
• ‘My Sister Lives on the Mantelpiece’ gan Annabel Pitcher, Orion

Y nofelwyr newydd yw Annabel Pitcher o Swydd Efrog, Benjamin Hale o Efrog Newydd a Tea Obreht a anwyd yn Belgrade ond sydd erbyn hyn yn byw yn Efrog Newydd ac a dderbyniodd Gwobr Orange eleni am Ffuglen.

Yn ymuno â nhw ar y rhestr fer y mae’r bardd dawnus, y blogiwr a’r beirniad llenyddol o Ganada Jacob McArthur Mooney a Lucy Caldwell a anwyd ym Melffast ond sydd bellach yn byw yn Llundain; roedd ei nofel ‘Where They Were Missed’ ar y rhestr fer ym mlwyddyn gyntaf y Wobr yn 2006.

Mae Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru yn un o’r gwobrau llenyddol gyda’r mwyaf o arian i awduron ifanc er anrhydedd i waith uchel ei barch yn rhyngwladol Dylan Thomas, a gyhoeddodd ei lyfr cyntaf o farddoniaeth pan oedd yn 21ain oed. Mae’r Wobr yn agored i bob awdur rhwng 18 a 30 oed sydd yn ysgrifennu yn yr iaith Saesneg, o unrhyw le yn y byd, y mae eu gwaith wedi’i gyhoeddi ac mae’n agored i amrywiaeth o genres, yn cynnwys straeon byrion, nofelau, barddoniaeth a dramau.

Cadeirydd y panel o feirniaid eleni yw Peter Florence MBE, Cyfarwyddwr Gwyl y Gelli. Mae ei gyd feirniaid yn cynnwys grwp trawiadol o awduron a sylwebwyr llenyddol a gafodd y gwaith o greu rhestr fer o bum teitl ar gyfer y Wobr eleni.

“Rydym yn falch o gyhoeddi ein rhestr fer ar gyfer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2011” meddai Peter Stead, Cadeirydd y Wobr. “Treuliwyd oriau yn ein cyfarfod beirniadu yn trafod dawn a rhagoriaeth y llyfrau. Cawsom math gwahanol iawn o geisiadau eleni ac adlewyrchir hyn yn y rhestr fer mwy amrywiol. Mae’r rhestr fer o ganlyniad yn cyfuno teilyngdod llenyddol gyda darllenadwyaeth a dylai hynny greu diddordeb sylweddol ymysg y darllenwyr. Mae rhywbeth yma i gyffroi a herio pob math o ddarllenwyr.

“Mae tri ennillydd blaenorol y Wobr, Elyse Fenton yn 2010, Nam Le yn 2008 a Rachel Trezise yn 2006, wedi cael hwb sylweddol i’w gyrfa ers derbyn y Wobr. Rydym yn edrych ymlaen at gael cynorthwyo awdur yr un mor dalentog i wneud yr un fath. Unwaith eto rydym yn hynod o falch o weld blas rhyngwladol y rhestr fer ac edrychwn ymlaen at groesawu’r pum awdur i Gymru ac i siarad gyda myfyrwyr mewn ysgolion a cholegau cyn y seremoni wobrwyo ym mis Tachwedd.”

Dywedodd yr Athro Marc Clement, Llywydd Prifysgol Cymru: “Hon fydd y drydedd flwyddyn i Brifysgol Cymru gefnogi’r Wobr ac unwaith eto, mae blas rhyngwladol y rhestr fer ac ansawdd yr ysgrifennu yn tanlinellu pam ein bod yn hapus i’w noddi. Dymunaf y gorau i’r beirniaid wrth iddynt fynd ati i ddewis yr ennillydd mwyaf haeddiannol.”

Caiff Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2011 ei dyfarnu ar 9 Tachwedd mewn seremoni arbennig yn nhref enedigol Dylan Thomas, Abertawe, De Cymru.

Mae rhagor o fanylion am Wobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru ar gael yn www.dylanthomasprize.com  

/Diwedd.

Nodiadau i Olygyddion

Beirniaid Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2011 yw:

• Peter Florence MBE (Cadeirydd) – Cyfarwyddwr Gwyl y Gelli a Chadeirydd y Beirniaid
• Yr Athro Kurt Heinzelman – Bardd ac academydd Americanaidd
• Dr Mererid Hopwood – Bardd, ieithydd a chyflwynydd teledu
• Dr Kim Howells –Cyn AS, bellach yn artist, sylwebydd diwylliannol a chyflwynydd teledu
• Allison Pearson – Colofnydd y Daily Telegraph a sylwebydd celfyddydau ar y teledu
• Rachel Trezise – Ennillydd cyntaf Gwobr Dylan Thomas
Yr Athro Peter Stead – academydd, hanesydd a darlledwr Cymreig a Chadeirydd y Wobr
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori