GPC mis Medi 2020 newyddion

Wedi ei bostio ar 11 Medi 2020
GPC MA

GPC mis Medi 2020 newyddion

Y mis hwn o Wasg Prifysgol Cymru, mae Introducing the Medieval Ass gan Kathryn L. Smithies yn edrych ar arwyddocâd cymdeithasol a diwylliannol yr anifail difyr hwn mewn pedwar maes allweddol: natur, crefydd, ysgolheictod a llenyddiaeth. Ewch i’n gwefan i brynu copi.

 

Hefyd, mae Jonathan Newell yn cyflwyno A Century of Weird Fiction, 1832-1937: Disgust, Metaphysics and the Aesthetics of Cosmic Horror. Darllenwch am y gyfrol ar ein gwefan.

 Ar hyn o bryd rydym i’n cynnig gostyngiad o 20% ar bris unrhyw deitl yn ein cyfres Horror Studies gyda’r cod HORROR20, ewch i’r wefan am ragor o fanylion.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau