GPC mis Ionawr 2023 newyddion

Wedi ei bostio ar 11 Ionawr 2023
HOW KANT MATTERS

GPC mis Ionawr 2023 newyddion

Y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru, cyhoeddwyd How Kant Matters for Biology: A Philosophical History gan Andrew Jones.

Dyma gyfrol sy’n archwilio dylanwad Kant ar ddatblygiad bywydeg a'i bwysigrwydd wrth ystyried materion athroniaeth bywydeg. Mae sefydlu pyrth a ysbrydolwyd gan Kant er mwyn trafod y materion hyn yn fodd o ddatblygu drycholygon newydd sy'n archwilio'n gritigol dybiaethau isorweddol mewn bywydeg.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau