GPC mis Gorffennaf 2022 newyddion

Wedi ei bostio ar 10 Gorffennaf 2022
impact

GPC mis Gorffennaf 2022 newyddion

Y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru, mae The Impact of Devolution in Wales: Social Democracy With A Welsh Stripe wedi’i olygu gan Jane Williams ac Aled Eirug yn drafodaeth ysgolheigaidd ar ddylanwad datganoli yng Nghymru ar bolisi cyhoeddus. Archwilir sut y bu i sefydliadau gwleidyddol arbenigol a safbwyntiau ideolegol - o ddechreuadau bregus - gael dylanwad nodedig yng Nghymru yn ogystal ag yn y DU ac yn ehangach.

Ewch at ein gwefan i brynu’r gyfrol https://www.gwasgprifysgolcymru.org/book/the-impact-of-devolution-in-wales/

 

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau