Darlith gyhoeddus ar newid hinsawdd ac arfordir Sianel Bryste

Wedi ei bostio ar 9 Hydref 2019
SimonHaslett

Yr Athro Simon Haslett

Darlith gyhoeddus ar newid hinsawdd ac arfordir Sianel Bryste

Dylanwad newid yn yr hinsawdd ar arfordir Sianel Bryste fydd testun darlith gan yr Athro Simon Haslett a gynhelir yng Nghanolfan Dylan Thomas Abertawe ddydd Gwener, 18fed Hydref am 12.30pm. Mae'r digwyddiad rhad ac am ddim yn agored i'r cyhoedd.

Ym mis Medi, gwahoddwyd yr Athro Haslett i draddodi’r brif ddarlith yng Nghynhadledd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwlad yr Haf ar y thema ‘Newid Hinsawdd ac Arfordir Gwlad yr Haf’. O ystyried natur amserol y ddarlith a'r diddordeb a greodd, gwahoddwyd yr Athro Haslett i wneud cyflwyniad ehangach ar ddylanwad newid yn yr hinsawdd ar arfordir Sianel Bryste. Bydd y ddarlith yn cynnwys y dulliau gwaith maes arfordirol a ddefnyddiwyd ynghyd â chanfyddiadau ei waith ymchwil.

Mae Simon Haslett, sy'n Athro Daearyddiaeth Ffisegol a Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru'r Drindod Saint David, wedi ymgymryd â dros 25 mlynedd o ymchwil i Sianel Bryste ac mae wedi cyfrannu at nifer o raglenni dogfen teledu am ei ymchwil.

Dywedodd yr Athro Haslett: “Mae fy ymchwil wedi ymchwilio i effeithiau newid yn yr hinsawdd yn rhanbarth Sianel Bryste o oes yr iâ hyd at newidiadau mwy diweddar oherwydd cynhesu byd-eang a chodiad yn lefel y môr yn yr 21ain ganrif, ac rwy’n gyffrous am gyflawni fy narlith ar y pwnc pwysig iawn hwn yn Abertawe ”.

Bydd y ddarlith yn cychwyn am 12.30pm ac yn para oddeutu awr. 

Manylion pellach: Walesglobalacademy@uwtsd.ac.uk

 

 

 

 

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau