Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau a Chyd-destunau

Wedi ei bostio ar 1 Medi 2014
seintiau_web-banner

Ym mis Mawrth 2013, dyfarnwyd grant ymchwil o £774,582 dros bedair blynedd i Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC).

Mae’r grant ymchwil hwn yn cefnogi prosiect ymchwil bedair blynedd yn y Ganolfan, ar y cyd â Choleg King’s Llundain, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar lenyddiaeth Gymraeg ganoloesol sy’n ymwneud â seintiau â’r teitl Cwlt y Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau Cymraeg Canoloesol a’u Trosglwyddiad.

Ar 16 a 17 Medi yng Nghanolfan Halliwell, Caerfyrddin, cynhelir cynhadledd fel rhan o’r prosiect hwn a gyllidir gan yr AHRC.

Prif nod y prosiect yw creu golygiad electronig o’r farddoniaeth a gyfeiriwyd at y seintiau, bucheddau rhyddiaith y seintiau ac achau’r seintiau, sef y tri math o destun sy’n ffurfio corpws hagiograffi’r Gymraeg.

Yn y gynhadledd hon trafodir y testunau hyn. Y bwriad hefyd yw eu lleoli mewn sawl cyd-destun. Gellir, felly, drafod holl rychwant yr ymatebion lleol i lên hagiograffyddol ar draws y gwledydd Celtaidd, Prydain ac Ewrop.

Ceir rhaglen ddrafft ar gyfer y diwrnod arlein, lle gall unrhyw un sydd â diddordeb weld manylion cofrestru’r gynhadledd - www.wales.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/NewsEvents/Saints.aspx

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori