Dyfarnu gwobrau i'r cyhoeddiadau ymchwil Cymraeg gorau

Wedi ei bostio ar 25 Medi 2015

Mae’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn gweinyddu ac yn dyfarnu nifer o wobrau coffa ar gyfer y cyhoeddiadau ymchwil Cymreig gorau. Eleni, dyfarnwyd dwy wobr – Gwobr Goffa Vernam Hull a Gwobr Goffa Syr Ellis Griffith.

Dyfarnwyd Gwobr Goffa Vernam Hull 2014, ynghyd â gwobr ariannol o £1,000, am waith cyflawn sy’n ymwneud â Rhyddiaith Gymraeg cyn 1700, neu i alluogi ymchwil yn y maes hwnnw, i Dr Richard Glyn Roberts am ei gyhoeddiad Diarhebion Llyfr Coch Hergest (Aberystwyth: CMCS, 2014). Golygiad cyntaf o’r casgliad o ddiarhebion a geir yn Llyfr Coch Hergest sy’n dyddio o circa 1400 yw hwn, wedi’u gosod yn eu cyd-destun gyda chymorth testunau canoloesol mewn nifer o ieithoedd, gan gynnwys enghreifftiau a geir yng ngwaith awduron diweddarach.

Darperir Gwobr Goffa Vernam Hull drwy’r incwm o gymynrodd o ddeng mil o ddoleri gan y diweddar Dr Vernam Edward Nunnemacher Hull (1894-1976), Athro’r Ieithoedd Celtaidd ym Mhrifysgol Harvard. Dyfarnwyd gradd DLitt honoris causa i Dr Hull gan Brifysgol Cymru yn y Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol ym 1963.

Dyfarnwyd Gwobr Goffa Ellis Griffiths 2014 i Dr Rhiannon Marks. Dyfernir y wobr, sy’n £250, i unigolyn sydd, ym marn y beirniaid, wedi cynhyrchu’r gwaith gorau yn y Gymraeg ar awduron sy’n ysgrifennu yn Gymraeg neu eu gwaith, neu ar artistiaid neu grefftwyr o Gymru, neu eu gwaith.

Derbyniodd Rhiannon y wobr am ei chyfrol ‘Pe gallwn, mi luniwn lythyr’: golwg ar waith Menna Elfyn (Gwasg Prifysgol Cymru, 2013). Mae’r gyfrol arbrofol o feirniadaeth lenyddol yn cynnig dehongliadau amrywiol o waith y bardd Menna Elfyn, gan gynnig amlinelliad o’n perthynas gyda llenyddiaeth a’n harferion darllen. Mae’n ymgais i ddarparu dehongliad newydd o’r gwaith drwy arbrofi am y tro cyntaf yn y Gymraeg gyda dull epistolaidd o feirniadu, drwy gyfres o lythyrau ffuglennol.

Darperir Gwobr Ellis Griffith o gronfa a godwyd yn Sir Fôn a Llundain yn bennaf er cof am y diweddar Anrhydeddus Syr Ellis Jones Ellis Griffith MA KC PC (1860-1926), cyn Aelod Seneddol a gynrychiolodd Sir Fôn am nifer o flynyddoedd.

Llongyfarchiadau i’r ddau enillydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau, cysylltwch â’r Ganolfan – www.cymru.ac.uk/YGanolfanGeltaidd

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori