Pontydd Cyfieithu: Cyfieithu'n Cysylltu'r Cenhedloedd

Wedi ei bostio ar 26 Ionawr 2017
Pontydd Cyfieithu

Ar 19 Ionawr cynhaliwyd cynhadledd ar gyfieithu i’r Dyniaethau ac mewn Llenyddiaeth yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Trefnwyd cynhadledd Gymraeg Pontydd Cyfieithu gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Chanolfan Cyfieithu Diwylliannol Prifysgol Aberystwyth, gyda nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Nod y diwrnod oedd dod ag awduron, cyfieithwyr ac academyddion ynghyd i drafod eu gwaith cyfieithu eu hunain ac ymchwil ar gyfieithu ar draws nifer o ddisgyblaethau, gan gynnwys prosiectau yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Canolfan Astudiaethau Celtaidd y Brifysgol a Phrifysgol Marburg yn yr Almaen.

Gyda golwg ar ddenu myfyrwyr ac ymchwilwyr ym meysydd Hanes, Gwleidyddiaeth, Ieithyddiaeth, Llenyddiaeth a’r Theatr, yn ogystal â chyfieithwyr, roedd y rhaglen yn cynnwys sesiynau oedd yn canolbwyntio ar ddau ffocws – yr academaidd a’r llenyddol.

Roedd sesiynau’r bore’n canolbwyntio ar ochr academaidd cyfieithu, gan amlygu cronfeydd data diweddar o gyfieithiadau fydd yn galluogi ymchwilwyr y dyfodol i gyrchu testunau o’r gorffennol, yr heriau mae cyfieithu yn eu gosod i’r Gymraeg ac ieithoedd bach eraill, a gwerth testunau wedi’u cyfieithu i’r hanesydd. Roedd y prynhawn yn cynnwys awduron a beirdd o Gymru, a fu’n trafod cyfieithu eu gwaith eu hunain, a gwaith awduron eraill, er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd ac adeiladu pontydd at ddiwylliannau eraill, a’r heriau a’r ystyriaeth ddiwylliannol sy’n wynebu awduron wrth gyfieithu.

Roedd siaradwyr unigol ar y dydd yn cynnwys yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones, a siaradodd am her cyfieithu gweithiau allweddol i’r Gymraeg ac i ieithoedd llai a Dr Marion Löffler, a draddododd ddarlith ar Gyfieithiadau o’r ‘Marseillaise’ yng Nghymru 1796–1914. Bu Dr Eurig Salisbury a Ned Thomas yn trafod safbwyntiau a phrofiadau cyfieithu gyda Sioned Puw Rowlands, a bu panel yn cynnwys Manon Steffan Ros, Siân Northey, Guto Dafydd a George Jones yn trafod ‘Y Llenor, y Cyfieithydd, a Chyfieithu Llenyddol’ gyda Mari Siôn o Gyfnewidfa Lên Cymru.

Wrth siarad am y diwrnod, dywedodd Dr Marion Löffler, Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau, a chyd-drefnydd y gynhadledd:

“Bu’n ddiwrnod rhagorol o drafodaethau academaidd ynghyd â gwrando ar farddoniaeth a nofelau mewn mwy na dwy iaith, a dysgu sut mae diwylliannau sydd mor bell oddi wrth ei gilydd â Chymru a’r India’n gallu cysylltu drwy gyfieithu. Rwyf i’n arbennig o falch ein bod wedi gallu gwahodd Dr Elena Parina o Brifysgol Marburg yn yr Almaen. I lawer o gyfranogwyr, dyma fyddai’r tro cyntaf iddyn nhw glywed siaradwr Rwsieg brodorol yn cyflwyno papur yn Gymraeg. Rwyf i hefyd yn falch i gyhoeddi y bydd unrhyw un sydd â diddordeb yn y pwnc yn gallu gwrando ar drafodaethau’r diwrnod ar y Porth yn fuan diolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.”

I gau’r gynhadledd cafwyd derbyniad cyhoeddus i lansio rhifyn arbennig o’r cyfnodolyn llenyddol Llên Cymru. Sefydlwyd y cyfnodolyn yn 1950, a’i ddiben yw cyhoeddi ymchwil academaidd o’r ansawdd uchaf ar lenyddiaeth Gymraeg mewn unrhyw gyfnod. I gyd-fynd â thema’r gynhadledd, mae’r rhifyn hwn o’r cyfnodolyn yn cynnwys erthyglau ar gyfieithu diwylliannol ac amrywiaeth eang cyffrous o bynciau yn yr un maes.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau