Martin Crampin a'i gariad am wydr lliw

Wedi ei bostio ar 5 Awst 2011
stainedglass1

A stained glass window from St Michael's Church in Abergele

Os nad oeddech gallu mynychu sioe sleidiau Martin Crampin ddoe yn yr Eisteddfod, yna gallwch nawr bori drwy ei sleidiau yma (gweler uchod).

Cymrawd Ymchwil o’r Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yw Martin Crampin, sydd yn weithio'n agos gyda y Prosiect Gwydr Lliw yng Nghymru. Ym mis Mehefin fe helpodd lansio yn ffurfiol adnodd ar-lein newydd yn rhestri gwydr lliw yng Nghymru.

Mae’r catalog yn cynnwys dros 5000 o luniau o wydr lliw wedi eu cymryd o 350 o safleoedd ar draws Cymru, ynghyd â disgrifiadau a gwybodaeth am yr artistiaid a’r gwneuthurwyr. Ceir lluniau o’r bedwaredd ganrif ar ddeg hyd heddiw, a gellir chwilio amdanynt yn ôl lleoliad, dyddiad, pwnc a gwneuthurwr.

/Diwedd

Ceir gwybodaeth bellach ar Y Prosiect Gwydr Lliw yng Nghymru trwy glicio ar y dolenni canlynol:

http://www.wales.ac.uk/en/CentreforAdvancedWelshCelticStudies/ResearchProjects/CurrentProjects/StainedGlassInWales/
 
http://stainedglass.llgc.org.uk/
 
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd:

http://www.wales.ac.uk/en/CentreforAdvancedWelshCelticStudies/IntroductiontotheCentre.aspx
 
Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau ynglŷn â Phrifysgol Cymru, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori