Cynhadledd Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif

Wedi ei bostio ar 17 Awst 2012
Glyn y Groes

Abaty Glyn-y-groes, Llangollen, lle treuliodd Guto’r Glyn lawer o amser yn ei flynyddoedd olaf a lle claddwyd ef.

Rhwng 11–13 Medi bydd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn cynnal Cynhadledd Guto’r Glyn a Chymru’r Bymthegfed Ganrif yn Aberystwyth.

Bydd y gynhadledd ryngwladol yn dathlu cwblhau ymhen ychydig fisoedd prosiect pum mlynedd y Ganolfan ar farddoniaeth Guto’r Glyn, a noddwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Phrifysgol Cymru.

Mae rhaglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau a darlithoedd wedi’u trefnu ar gyfer y gynhadledd, gyda 26 o bapurau yn trafod gwahanol agweddau o iaith, diwylliant materol a hanes y bymthegfed ganrif. Traddodir y prif ddarlithoedd gan yr Athro Anne Curry (Prifysgol Southampton) ar filwyr o Gymru, yr Athro Damian McManus (Coleg y Drindod Dulyn) ar farddoniaeth Wyddeleg glasurol, a chan yr Athro Gruffydd Aled Williams (Aberystwyth) ar farddoniaeth Guto'r Glyn (yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd).

Yn ystod y gynhadledd bydd y Ganolfan yn lansio ei golygiad newydd electronig dwyieithog o farddoniaeth Guto’r Glyn, a fydd ar gael am ddim arlein, yn ogystal â ‘Cymru Guto’, gwefan yn edrych yn benodol ar ddiwylliant materol uchelwyr Cymru yn y bymthegfed ganrif.

Ymhlith y digwyddiadau fydd ‘Y Gerdd a’r Gân’ yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, pan fydd Dr Sally Harper o Brifysgol Bangor yn trafod cyfeiliant cerddorol i farddoniaeth yn yr Oesoedd Canol diweddar gyda pherfformiadau gan Datgeiniaeth a Paul Dooley. Hefyd ceir taith i Abaty Ystrad-fflur ar y prynhawn olaf, gan ddychwelyd am Wledd Ganoloesol yn y Ffarmers, Llanfihangel y Creuddyn.

Mae croeso i bawb ymuno – un ai ar gyfer y gynhadledd ar ei hyd neu am ddyddiau penodol. Am ragor o wybodaeth, ac am sut i gofrestru, cysylltwch os gwelwch yn dda ag Annie Carruthers annie.carruthers@cymru.ac.uk

Ceir rhaglen lawn o ddigwyddiadau ar ein gwefan, cliciwch yma

Am wybodaeth bellach am y prosiect ei hun, cysylltwch â Dr Ann Parry Owen: apo@cymru.ac.uk

/Diwedd

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori