Arddangosfa Deithiol am ddim yn canolbwyntio ar Ganfyddiadau Cyfandirol Ewropeaidd o Gymru

Wedi ei bostio ar 22 Mehefin 2015
European Travellers Header

Bydd arddangosfa newydd EwrOlwg: Cymru drwy lygaid ymwelwyr o Ewrop, 1750–2015 yn agor i’r cyhoedd yn Amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth ar 11 Gorffennaf 2015. Mae’r arddangosfa yn rhan o brosiect a gyllidir gan yr AHRC Teithwyr Ewropeaidd i Gymru 1750-2010 sy’n cael ei gynnal ar y cyd rhwng Prifysgol Bangor, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Phrifysgol Abertawe.

Mae’r prosiect tair blynedd eisoes wedi canfod dros 280 o adroddiadau taith gan ymwelwyr o dir mawr Ewrop yn disgrifio eu teithiau yng Nghymru ers canol y ddeunawfed ganrif. Mae EwrOlwg yn ategu’r adroddiadau hyn gan edrych ar weithiau celf sydd wedi’u hysbrydoli gan dirlun, safleoedd diwydiannol a phobl Cymru.

Wrth sôn am yr arddangosfa, eglurodd Prif Ymchwilydd y prosiect, yr Athro Carol Tully o Brifysgol Bangor:

“Mae hwn yn gyfle rhyfeddol i ni ddod â’n hymchwil gerbron cynulleidfa ehangach a dangos pa mor amrywiol fu’r olwg Ewropeaidd ar Gymru dros amser.”

Bydd yr arddangosfa’n dangos amrywiaeth eang o weithiau gan artistiaid o’r Swistir, Gwlad Belg, Ffrainc, yr Eidal, yr Almaen, Awstria a Gwlad Pwyl o’r cyfnod Rhamantaidd hyd at y presennol. Mae’r lluniau hyn yn dangos Cymru mewn amrywiol weddau, o dirluniau delfrydol i ganolfannau diwydiannol a phortreadau o’r bobl sy’n byw yng Nghymru. Yr hyn sy’n gwneud y gelfyddyd mor unigryw yw’r pynciau a dynnodd sylw’r dieithriaid crwydrol. Mae’r gwrthrychau yn yr arddangosfa hon hefyd yn tystio i’r ffordd mae teithio wedi newid dros y 250 mlynedd ddiwethaf – gyda’r cistiau trwm a fyddai’n cael eu rhwymo ar doeau’r coetsis post i’w gweld ochr yn ochr â chesys a sachau cefn ysgafnach.

Rita Singer, Cynorthwyydd Ymchwil y prosiect sydd wedi trefnu’r arddangosfa gyda chymorth hael Amgueddfa Ceredigion. Wrth son am y casgliadau dywedodd:

“Mae EwrOlwg yn gyfle unigryw i ymwelwyr â’r amgueddfa weld gweithiau celfyddydol o gyfandir Ewrop sydd wedi’u casglu gan amrywiol sefydliadau yma yng Nghymru ond nad ydyn nhw’n cael eu dangos yn aml. Mae’n debygol mai dyma’r tro cyntaf a’r unig dro y caiff pobl y cyfle i weld darlun o Ddolgellau yn ystod y 1770au gan artist o’r Swistir ochr yn ochr â golygfa o ysbyty o’r ugeinfed ganrif gan beintiwr o wlad Belg. Mae’r amrywiaeth o arddulliau, pynciau a chefndiroedd cenedlaethol yn golygu bod hon yn arddangosfa gyffrous iawn.”

Ychwanegodd Alice Briggs, Curadur Cynorthwyol Amgueddfa Ceredigion:

“Mae’n gyffrous iawn cael arddangos amrywiaeth mor eang o drysorau a pheintiadau yn arddangosfa EwrOlwg – mae gennym ni lyfr ymwelwyr o’r Wyddfa o 1845 ar fenthyg o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, brasluniau gan y cyfansoddwr enwog Mendelssohn Bartholdy o’i daith yng Nghymru yn 1829, a gwaith Josef Herman a Martin Bloch i enwi ychydig o’r gweithiau’n unig. Mae’n ddiddorol iawn darganfod mwy am y bobl a deithiodd i Gymru o Ewrop a’u golwg nhw ar Gymru.”

Wrth drafod y prosiect a’r paratoadau ar gyfer lansio EwrOlwg, dywedodd yr Athro Dafydd Johnston, Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru:

“Mae’r cydweithio gyda Bangor ac Abertawe wedi agor maes ymchwil newydd difyr iawn, ac mae’r bartneriaeth gyda’r Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Ceredigion yn gyfle gwych i gyflwyno ein canfyddiadau i’r cyhoedd yma yn Aberystwyth.”

Bydd EwrOlwg ar agor i’r cyhoedd yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth, o 11 Gorffennaf i 27 Medi 2015, cyn teithio i Amgueddfa Abertawe yr hydref hwn ac i Amgueddfa Gwynedd ym Mangor yn ystod yr haf y flwyddyn nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ewch i http://etw.bangor.ac.uk/cy/ewrolwg-cymru-drwy-lygaid-teithwyr-ewropeaidd-1750%E2%80%932015

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori