Dwy iaith, dau ddiwylliant? Two languages, two cultures?

Wedi ei bostio ar 13 Awst 2014

Ar 6 Medi yn Siambr y Cyngor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd Dwy iaith, dau ddiwylliant? Two languages, two cultures? yn ddiwrnod o drafodaethau a chyflwyniadau sy’n dod ag ysgolheigion profiadol a rhai sydd ar dechrau eu gyrfaoedd (gan gynnwys graddedigion) at ei gilydd i edrych ar rai o’r anawsterau sy’n codi wrth weithio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Trefnir y digwyddiad hwn, sydd am ddim, gan y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, ac fe’i cyllidir gan yr Academi Brydeinig. Caiff ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd.

I lawer o lênorion y cyfnod roedd defnyddio’r ddwy iaith yn gwbl naturiol ac yn weithred gyson: mae eu gwaith yn tynnu’n rhwydd ar ddau draddodiad, Cymraeg a Saesneg, yn llenyddol ac yn hanesyddol. Ers rhyw ddegawd, mae ysgolheigion y cyfnod Rhamantaidd yn dechrau talu sylw manwl i’r berthynas gymhleth rhwng y ddau: y dylanwadau, y croesffrwythloni, y gwrthdaro. Ac eto, am resymau hanesyddol, nid yw’n hawdd i arbenigwyr yn y maes gael cyfle i weithio a dysgu yn y ddwy iaith: mae adrannau Cymraeg a Saesneg yn cynnig cyrsiau gwahanol iawn ar gyfer y cyfnod hwn.

Fel canlyniad, mae rhai awduron dylanwadol yn cael eu camddeall, neu’u diystyru’n llwyr; maent yn cwympo trwy’r bwlch yn y canol, fel petai. Nid yw strwythurau traddodiadol ein prifysgolion yn siwtio dwyieithrwydd bywiog y cyfnod. Yn yr un modd, mae’n anodd i’r rhai sy’n gwneud ymchwil yn y cyfnod hwn gael cyfle i ddysgu: nid oes ‘cartref’ naturiol iddynt mewn adrannau Cymraeg neu Saesneg. Ac nid yw ymchwil sy’n berthnasol i’r ddwy iaith wastad yn cyrraedd ei gynulleidfa ehangaf ddelfrydol.

Amcan y digwyddiad hwn yw dod ag ysgolheigion o adrannau Cymraeg, Saesneg ac Hanes at ei gilydd i sôn am eu profiadau personol ac i gynnig syniadau am ffyrdd o gydweithio. Ceir cyfraniad arbennig gan yr Athro Damian Walford Davies (Caerdydd); cefnogir y diwrnod gan yr Athro M. Wynn Thomas FBA a Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Siaradwyr wedi eu cadarnhau: yr Athro M. Wynn Thomas, yr Athro Damian Walford Davies, Dr Robin Chapman, Dr Marion Löffler, Dr Mary-Ann Constantine, Dr Elizabeth Edwards, Dr Bethan Jenkins, a Dr Mary Chadwick.

Cofrestrwch cyn 15 Awst - ebost a.elias@cymru.ac.uk neu ewch i www.wales.ac.uk/cy/YGanolfanGeltaidd/NewsEvents/Events.aspx

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori