Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun, Celf

Wedi ei bostio ar 4 Hydref 2016
Curious Travellers Poster

Yn agor ar y 10 Hydref, bydd arddangosfa newydd gyffrous yn archwilio’r thema teithiau a thirwedd yng Ngogledd Cymru dros y 250 mlynedd diwethaf.

O dan y teitl Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun, Celf, mae’r arddangosfa yn cyflwyno amrywiaeth o ymatebion i ysgrifeniadau’r naturiaethwr a’r hynafiaethydd Thomas Pennant (1726-1798) o Sir y Fflint, y mae ei gyhoeddiadau Teithiau o Gymru a'r Alban wedi cynnau diddordeb y cyhoedd yn ‘ymylon' Prydain .

Wedi’i gynnal yn Oriel Sycharth ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae ystod amrywiol a chyffrous o artistiaid cyfoes Cymreig, sy’n gweithio mewn gwahanol gyfryngau o baent ac ysgythru i ffilm a sain, yn ymateb i dirweddau ac iaith Teithiau yng Nghymru Thomas Pennantac yn ailymweld ac ailddelweddu ei eiriau a’i leoedd o safbwyntiau’r 21ain ganrif. 

Trefnir yr arddangosfa gan ymchwilwyr ar y prosiect ymchwil mawr a ariennir gan AHRC Teithwyr Chwilfrydig: Thomas Pennant a Theithiau yng Nghymru a’r Alban (1760–1820). Wedi'i lansio yn 2014, rhedir y prosiect ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru (y Ganolfan) a Phrifysgol Glasgow, ac mae’n archwilio ysgrifau cyfnod-Rhamantaidd teithiau i Gymru a'r Alban, gan ganolbwyntio ar ysgrifau Thomas Pennant.  Mae'r prosiect yn agor ffenestr ar ysgrifau byw ac yn aml difyr o'r ymwelwyr a anelodd i ymylon Ynysoedd Prydain i chwilio am y cyntefig, y darluniadwy a'r aruchel - ac yn aml yn canfod y tramor, a’r cythryblus, er syndod yn agos i gartref.

Dywedodd Dr Elizabeth Edwards o’r Ganolfan, sydd wedi chwarae rôl allweddol wrth drefnu'r arddangosfa:

“Mae wedi bod yn wirioneddol gyffrous gweithio gyda chymaint o bobl dalentog a gweld ein testunau 18fed ganrif yn dod yn fyw mewn cyd-destun newydd.”

Dywedodd Dr Mary-Ann Constantine, Prif Ymchwilydd ar y prosiect Teithwyr Chwilfrydig:

“Mae teithiau a thwristiaeth wedi chwarae rhan mor bwysig yn ein hanes fel cenedl, yn siapio hunaniaeth Gymreig a chyfrannu at economi Cymru am dros 250 o flynyddoedd.  Rydym wrth ein bodd yn cymryd yr ymateb gwreiddiol a chreadigol hyn i weithiau Thomas Pennant i’w fro yng ngogledd-ddwyrain Cymru.”

Yn rhedeg tan yr 16 o Ragfyr, yn cyd-fynd â’r arddangosfa ceir cyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys darlleniadau barddoniaeth, sgyrsiau artistiaid, a noson adrodd stori, i gyd wedi’u cynnal o fewn yr oriel, ac yn rhad ac am ddim i’w mynychu.

  • Dydd Llun 10 Hydref, 5-7yh: Agoriad yr arddangosfa ac arddangosiad preifat
  • Dydd Mercher 12 Hydref, 7yh: Sophie McKeand a Rhi Moxon - Handmade Cities: Exploring Poetry and Travel in Wrexham
  • Dydd Sadwrn 22 Hydref, 4yp: Philip Gross - Travels at Home: a poetry reading, a Martin Crampin - ‘The church is extremely handsome’: Art and History at Gresford
  • Dydd Iau 27 Hydref, 7yh: Aled Lewis Evans – Llwybrau Llonyddwch a Cherddi Newydd
  • Dydd Gwener 4 Tachwedd, 6yh: Peter WakelinPontcysyllte and the Landscape, a Fiona Gale - Managing the Landscape for the Future
  • Dydd Sadwrn 19 Tachwedd: Teithwyr Chwilfrydig: Symud, Tirlun, Celf – Cynhadledd Undydd
  • Dydd Mercher 23 Tachwedd, 6yh: Peter Stevenson -‘Tinctured with the Piety of the Place’: A Storytelling Evening
  • Dydd Iau 8 Rhagfyr, 7.30yh: Mike Parker - ‘A truly Fairy place’: Wales as the Eternal Picturesque

 Am ragor o wybodaeth am y prosiect ewch i: http://curioustravellers.ac.uk/cy/ neu cysylltwch â'r tîm drwy e-bost - teamcurioustravellers.ac.uk neu trydar - @cur_trav

Am ragor o wybodaeth am yr arddangosfa ewch i wefan Oriel Sycharth - www.glyndwr.ac.uk/ OrielSycharthGallery/cy/

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau