Celtiaid Clasurol: Cymru a'r Alban yng Ngoleuni Groeg a Rhufain

Wedi ei bostio ar 16 Medi 2014

Amserir y gynhadledd hon i gyd-fynd ag arddangosfa ryngwladol o ddarluniau gan yr artist Richard Wilson (1714-1782). Daw arbenigwyr o wahanol feysydd at ei gilydd i drafod dylanwad Groeg a Rhufain ar deithwyr i Gymru ac i’r Alban yn ystod y cyfnod Rhamantaidd.

Gan adlewyrchu natur amryfal ysgrifau teithio yr adeg honno, ystyrir ymatebion testunol, gweledol, hynafiaethol a gwyddonol i dirluniau y ddwy wlad yn ail hanner y 18fed ganrif. I ba raddau y gwelai artistiaid ac awduron gyferbyniad rhwng diwylliannau’r Gogledd a’r De? A sut oedd addysg Glasurol a theithio yng Nghroeg a Rhufain wedi dylanwadu ar eu ffordd o edrych ar dirwedd Prydain, a’u dealltwriaeth o’r gorffennol Prydeinig?

Trefnir y digwyddiad hwn ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac Amgueddfa Cymru. Mae’n nodi cychwyn prosiect newydd dan ofal y Ganolfan & Phrifysgol Glasgow, gyda nawdd yr AHRC - Teithwyr Chwilfrydig: Thomas Pennant a theithiau i Gymru ac i’r Alban 1760-1815.

Mynediad am ddim ond rhaid i ni wybod niferoedd. Gallwch gofrestru drwy anfon e-bost at a.elias@cymru.ac.uk erbyn 1 Medi.

Gwasgwch yma i weld y rhaglen a gwasgwch yma am y poster.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori