Galw am gymorth i grynhoi'r rhestr fwyaf manwl o lefydd hanesyddol yng Nghymru

Wedi ei bostio ar 1 Tachwedd 2013

Mae gwefan newydd wedi’i lansio sy’n gobeithio harneisio pŵer gwirfoddolwyr i gofnodi’r holl enwau llefydd yng Nghymru fel yr oedden nhw’n ymddangos ar fapiau’r Arolwg Ordnans ar ddiwedd Oes Fictoria.

Lansiwyd prosiect cydweithredol arloesol  Cymru1900Wales.org ar 22 Hydref, ac mae wedi’i ddatblygu ar y cyd gan Brifysgol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chasgliad y Werin Cymru.

Ar wefan cymru1900wales.org gofynnir i chi astudio mapiau hanesyddol Cymru, a gyhoeddwyd gan yr Arolwg Ordnans rhwng 1899 a 1908, a chofnodi lleoliad yr holl destun a ddangosir ar y mapiau; enwau trefi, pentrefi, coedydd, ffermydd, afonydd, nentydd, plastai - popeth! Mae hyd yn oed elfen gystadleuol i’r broses hon fydd yn siŵr o gael gafael ynoch; po fwyaf o enwau lleoedd a gofnodir gan wirfoddolwr, yr uchaf fydd eu safle yn y Siart Cyfranwyr.

Meddai Dr. David Parsons, Uwch Gymrawd Prosiect Enwau Lleoedd ym Mhrifysgol Cymru:

“Rydym yn gobeithio defnyddio gwybodaeth gwirfoddolwyr ar-lein i gael ffurfiau hanesyddol enwau lleoedd, a chael gwybod hefyd am amrywiadau modern neu enwau eraill sy’n cael eu defnyddio’n lleol. Nid oes meddalwedd sy’n gallu casglu’r wybodaeth hon yn awtomatig, felly mae gwir angen i bobl fynd ar-lein, cofrestru a’n helpu.”

Ychwanegodd Tom Pert, Rheolwr Datblygu Ar-lein yng Nghomisiwn Brenhinol Henebion Cymru:

“Mae hwn yn gyfle gwych i ni gasglu llawer iawn o wybodaeth yn gyflym iawn. Trwy’r broses hon bydd lleoliad pob melin, carreg filltir, efail a doc yn cael eu cofnodi a’u defnyddio i hybu Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. Bydd pob gwirfoddolwr yn ein helpu i gwblhau cofnod cyflawn o dirwedd ddiwylliannol Cymru ar ddiwedd y cyfnod Fictoraidd. “

Meddai’r Athro Lorna Hughes, Cadair Casgliadau Digidol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru:

“Mae’r wefan hon yn torri tir newydd, ac mae Cymru’n arwain y ffordd i weddill y Deyrnas Unedig. Mae prosiectau cymorth torfol o’r math hwn wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth gasglu gwybodaeth ar gyfer seryddwyr neu fiolegwyr. Rydym yn sicr y bydd y prosiect hwn yr un mor llwyddiannus, ac yn paratoi’r ffordd i ymchwil pellach a wneir ar y cyd ynghyd â phrosiectau gwirfoddoli ar-lein yn y dyfodol”.

/Diwedd

Gwybodaeth Bellach:
Elin-Hâf, post@llgc.org.uk neu (01970) 632471
Gwefan: www.cymru1900wales.org

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori