Uwch Gymrawd Ymchwil y Ganolfan Uwchefrydiau yn siarad ar BBC Radio 4

Wedi ei bostio ar 28 Ionawr 2014

Bydd gwaith yr Athro John Koch ar iaith y Celtiaid yn cael sylw ar raglen BBC Radio 4 Making History y prynhawn yma am at 3.00pm.

 

Mae’r Athro Koch wedi bod yn Uwch Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ers 1998. Ymhlith ei ddiddordebau mae ieithoedd, llenyddiaethau a diwylliannau’r bobl Geltaidd gynnar o’r cyfnod cynhanesyddol hyd at ddechrau’r Canol Oesoedd.

 

Ar hyn o bryd mae’n Brif Ymchwilydd ar y prosiect ymchwil tair blynedd Ewrop yr Iwerydd ac Oesoedd y Metelau (AEMA): cwestiynau am iaith gyffredin. Mae prosiect AEMA yn ymchwilio i gefndir archeolegol ymddangosiad yr ieithoedd Celtaidd yng Ngorllewin Ewrop. Caiff ei gyllido gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) a’i gynnal yn y Ganolfan Uwchefrydiau ar y cyd â Phrifysgol Rhydychen, Prifysgol Bangor a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 

Mae Making History a gyflwynir gan Helen Castor a Tom Holland yn gyfres sy’n trafod yr ymchwil hanesyddol diweddaraf gan roi sylw i ddiddordebau gwrandawyr, ac edrych ar gysylltiadau pobl gyffredin â’r gorffennol.

 

I wrando ar y rhaglen cliciwch yma.

 

Yn dilyn y darllediad, bydd y rhaglen ar gael ar iPlayer a Listen Again.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori