AHRC yn buddsoddi yn nyfodol Ymchwil yn yr Ieithoedd Celtaidd

Wedi ei bostio ar 15 Hydref 2013

Mae Cyngor Ymchwil y Dyniaethau a’r Celfyddydau (AHRC) wedi dyfarnu cyllid o £1.8 miliwn dros bum mlynedd i Ganolfan Hyfforddi Doethurol newydd yn yr Ieithoedd Celtaidd.

Dan arweiniad Prifysgol Glasgow, bydd consortiwm o 12 o gyrff addysg uwch ar draws y DU, sy’n cynnwys Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, yn dyfarnu efrydiaethau doethurol ac yn cefnogi hyfforddi myfyrwyr mewn modd newydd, cydweithredol.

Ymhlith y partneriaid cydweithredol eraill mae prifysgolion Aberdeen, Bangor, Caergrawnt, Caeredin, Rhydychen, Abertawe, Prifysgol Queens Belffast, Prifysgol Ulster, Prifysgol yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd/Sabhal Mòr Ostaig, a Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Bydd y sefydliadau hyn yn trefnu rhaglenni hyfforddi newydd yn yr Ieithoedd Celtaidd i gefnogi’r Ganolfan hon, ac mewn modd nas gwelwyd o’r blaen, bydd myfyrwyr yn gallu ymgymryd â chyd-oruchwylio ac adnoddau ar draws y prifysgolion hyn, ac ymgysylltu â phartneriaid y tu hwnt i’r sector addysg uwch.

Caiff y consortiwm gymorth yn hyn o beth gan dri phartner craidd, BBC Northern Ireland, Bòrd na Gàidhlig, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Dywedodd yr Athro Dafydd Johnston, Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau:

“Mae’r buddsoddiad hwn yn newyddion rhagorol i ddyfodol Astudiaethau Celtaidd fel disgyblaeth academaidd, ac rydym ni’n edrych ymlaen at gryfhau ein cysylltiadau gyda phartneriaid ar draws y DU drwy weithgareddau cydweithredol y consortiwm newydd hwn.”

Dywedodd yr Athro Rick Rylance, Prif Weithredwr yr AHRC:

“Mae hwn yn gam pwysig ymlaen i ddarparu’r hyfforddiant a chymorth gorau bosibl i fyfyrwyr ôl-raddedig yn y celfyddydau a’r dyniaethau, a datblygu dull cydweithredol sy’n cyfuno arbenigedd ac yn ehangu gorwelion ymchwilwyr uwchraddedig.

Rydym ni yn falch iawn â’r modd y mae’r sector a phartneriaid y tu hwnt i’r sector wedi ymateb, ac edrychwn ymlaen at gydweithio’n agos gyda nhw i gefnogi’r genhedlaeth nesaf”.

Bydd recriwtio ar gyfer y cohort cyntaf o fyfyrwyr, a fydd yn dechrau ym mis Hydref 2014, ar waith y gaeaf hwn.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau