Ewrop yr Iwerydd yn Oesoedd y Metalau - Cynhadledd Undydd

Wedi ei bostio ar 20 Mawrth 2014

Ddydd Sadwrn 12 Ebrill, cynhelir cynhadledd undydd amlddisgyblaethol yn edrych ar agweddau o gynhanes hwyrach yn Ewrop yr Iwerydd a gwreiddiau Celtaidd, gan ddod ag arbenigwyr mewn archeoleg, ieithyddiaeth hanesyddol a geneteg at ei gilydd.

Mae’r gynhadledd yn rhan o brosiect ymchwil sy’n mynd rhagddo yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru o’r enw Ewrop yr Iwerydd yn Oesoedd y Metalau: cwestiynau am iaith gyffredin.

Gyda chymorth grant ymchwil gan Gyngor Ymchwil y Dyniaethau a’r Celfyddydau (AHRC), mae’r prosiect tair blynedd yn edrych ar gefndir archeolegol a datblygiad iaith yn Ewrop yr Iwerydd (Prydain, Iwerddon, gogledd Ffrainc, gorllewin Iberia) o 2900 CC hyd at ddyfodiad yr iaith Ladin (OC 400). Mae’n anelu at brofi’r ddamcaniaeth fod Celteg yn debygol o fod wedi esblygu o Indo-Ewropëeg yn Ewrop yr Iwerydd yn ystod yr Oes Efydd.

Arweinydd y tîm ymchwil nodedig yw’r Athro John Koch yn y Ganolfan Uwchefrydiau, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Rhydychen, Coleg King’s Llundain, Prifysgol Bangor a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Arweinydd y prosiect yr Athro John Koch fydd yn agor y gynhadledd gyda sgwrs ar y drafodaeth gyfredol ynghylch a yw’r iaith ardystiedig gyntaf yng ngorllewin Ewrop, Tarteseg, yn iaith Geltaidd a beth mae hyn yn ei awgrymu ynglŷn ag ymhle a phryd yr ymddangosodd Celteg.

Gyda rhaglen lawn, ymhlith y siaradwyr eraill mae Dr Marta Díaz-Guardamino Uribe (Southampton), Steve Hewitt (UNESCO, Paris), Laure Salanova (Paris-Ouest, CNRS), Dr Stuart Needham (Llyfrgell Genedlaethol Cymru), Yr Athro William O’Brien (Corc), Yr Athro Niall Sharples (Caerdydd), Yr Athro Raimund Karl (Bangor), Yr Athro Martin Richards (Huddersfield), a Dr Peter Bray (Rhydychen). Yr Athro Sir Barry Cunliffe (Rhydychen) fydd yn arwain y drafodaeth gloi.

Cynhelir y gynhadledd ym Mhrifysgol Caerdydd yn y Ddarlithfa Gemeg Fawr (1.123) yn y Prif Adeilad.

Ceir amserlen lawn y gynhadledd, ynghyd â gwybodaeth am sut i gofrestru, ar wefan y prosiect – www.aemap.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori