Dathliad Graddio Prifysgol Cymru 2016

Wedi ei bostio ar 28 Ebrill 2016

Ar 28 Ebrill 2016, bydd dros 600 o raddedigion Prifysgol Cymru, ynghyd â’u gwesteion, yn dod i ddigwyddiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd i nodi diwedd eu hastudiaethau. Bydd ysgolheigion o bedwar ban byd yn dod i’r dathliadau graddio o wledydd mor bell â Tsieina, Affrica, India ac Ewrop.

Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Medwin Hughes DL, fydd yn arwain y seremonïau, a bydd pob un sy’n derbyn gradd yn cael cyfarchiad personol gan uwch Swyddogion Prifysgol Cymru.  Bydd yr orymdaith yn cynnwys cynrychiolwyr o Brifysgol Cymru ynghyd â’n partner uno, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Bob blwyddyn, mae’r Brifysgol hefyd yn dyfarnu graddau er anrhydedd i gydnabod cyflawniad unigol mewn meysydd academaidd fel y celfyddydau, llenyddiaeth, gwyddoniaeth, masnach a diwydiant, bywyd proffesiynol a gwasanaeth i’r cyhoedd neu i’r Brifysgol. Eleni rydym ni’n cydnabod chwech unigolyn:

Mr Justin Albert – Athro yn y Celfyddydau honoris causa am ei wasanaeth yn hyrwyddo cadwraeth treftadaeth yng Nghymru

Yr Athro Elan Closs Stephens CBE – Doethur mewn Llên honoris causa am ei chyfraniad eithriadol i fywyd diwylliannol Cymru

Yr Athro Dr Mohd Amin Jalaludin – Doethur yn y Gwyddorau honoris causa am ei gyfraniad rhyngwladol i wyddoniaeth feddygol ac addysg

Yr Hybarch Feistr Chin Kung - Doethur mewn Llên honoris causa am ei wasanaeth a’i gefnogaeth i weithgareddau rhyngddiwylliannol a rhyngffydd

Y Gwir Anrhydeddus Syr Malcom Pill – Doethur yn y Cyfreithiau honoris causa am ei wasanaeth i’r gyfraith a chyfiawnder yng Nghymru a Lloegr

Dr Ann Rhys - Athro yn y Gwyddorau honoris causa am ei gwasanaeth i fywyd cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys hyrwyddo gwybodaeth feddygol drwy gyfrwng y Gymraeg a’i chefnogaeth i Brifysgol Cymru

Mae’n bleser gan y Brifysgol gydnabod y llwyddiannau a’r cyfraniadau y mae pob unigolyn wedi ei wneud yn eu meysydd priodol, ac mae’n hynod o falch i’w croesawu nhw oll fel Graddedigion Er Anrhydedd Prifysgol Cymru.

Bydd y graddedigion a’u gwesteion yn aros yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, fydd yn gyfle iddyn nhw ddod i’r digwyddiad poblogaidd a hefyd ymweld â’r ardal leol a’i hatyniadau, ac felly rhoi hwb i dwristiaeth Cymru a’r economi leol.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori