Cyn-fyfyriwr PC yw enillydd cyntaf Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru

Wedi ei bostio ar 20 Tachwedd 2013
WIYAA-2

Andrew Morris, Llun: Simon Ridgway

Cyhoeddwyd mai’r ffotograffydd a chyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru Andrew Morris yw enillydd Gwobr Flynyddol gyntaf Artist Ifanc Rhyngwladol Cymru (WIYAA).

Trefnir y gystadleuaeth gan British Council Cymru, ac Andrew, a raddiodd yn ddiweddar gyda BA mewn Ffotograffiaeth a’r Celfyddydau o Brifysgol Fetropolitan Abertawe (nawr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant), oedd un o bum artist ifanc ar restr fer y wobr o gefndiroedd creadigol amrywiol gan gynnwys cerameg, ffilm, ffotograffiaeth a cherflunio. Er mwyn cystadlu, rhaid i artistiaid fod wedi’u geni yng Nghymru, neu fod yn byw yma, a rhwng 17 a 25 oed.

Yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, rhoddwyd cyfle i’r gwesteion weld y darnau celf a thrafod eu cyflwyniadau gyda’r artistiaid ar y thema “Cymru a’r Byd”.

Cafodd y darnau eu beirniadu gan yr artist nodedig a llysgennad WIYAA Marc Rees, Cyfarwyddwr Celfyddydau Gweledol a Datblygu Rhaglen Canolfan Gelfyddydau’r Chapter Hannah Firth, a Melissa Hinkin o Artes Mundi.

Dywedodd y beirniaid fod gwaith Andrew, oedd yn dangos y tu mewn i dai oedd wedi’u hadfeddiannu neu yr oedd eu perchnogion wedi marw, yn cyfleu ‘absenoldeb, presenoldeb a cholled’.

Yn ogystal â gwobr o £500, bydd gwaith Andrew yn cael llwyfan rhyngwladol drwy gael ei arddangos drwy rwydwaith y British Council o swyddfeydd mewn chwe chyfandir a thros 100 o wledydd. Hefyd derbyniodd dlws wedi’i gynllunio gan y dylunydd graffig o Gymru Adam Chard.

Wrth esbonio’r rheswm dros greu’r wobr, dywedodd Simon Dancey, Cyfarwyddwr British Council Cymru:

“Mae mor bwysig cydnabod a dathlu talent newydd o Gymru. Drwy’r wobr hon, rydym ni’n cyrraedd at rwydwaith eang o artistiaid ifanc gorau Cymru ac yn helpu i agor drysau i’r mwyaf talentog allu datblygu’n broffesiynol ac yn greadigol a chreu cysylltiadau rhyngwladol hirdymor fydd yn cyfrannu at eu gwaith am flynyddoedd.

Bydd rhoi cyfle i’r artistiaid hyn arddangos eu gwaith nid yn unig yng Nghymru, ond yn rhyngwladol, yn amhrisiadwy iddyn nhw ar y cam hwn yn eu gyrfa a’u bywyd, ac rwyf i wrth fy modd ein bod ni’n chwarae rhan hanfodol i sicrhau bod hyn yn digwydd.”

Ychwanegodd y beirniad a llysgennad WIYAA Marc Rees:

“Mae cyfle gwych gan yr enillydd i ddatblygu ei waith, manteisio ar y sylw, adeiladu ei broffil ac amsugno dylanwadau newydd er mwyn mynd â’i waith i’r lefel nesaf.”

/Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth am British Council Cymru a WIYAA, ewch i: www.britishcouncil.org/cy/wales.htm

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori