Dau ddathliad i Gangen yr Almaen

Wedi ei bostio ar 13 Mehefin 2014
German Branch 2014

Unwaith eto, roedd mis Mai yn gyfnod prysur i gangen yr Almaen o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru.

Ar ddechrau’r mis, croesawodd y gangen ddarpar aelodau newydd yn Nathliadau Graddio’r Brifysgol, gan ddathlu llwyddiannau Myfyrwyr o’r Almaen ar y dydd. Wythnos yn ddiweddarach, cynhaliwyd ei symposiwm blynyddol i aelodau cyfredol o’r gangen yn ninas hyfryd Cwlen.

Dathliad Graddio 2014 yng Nghaerdydd

Roedd yn ddigwyddiad bythgofiadwy i’r holl fyfyrwyr Almaenig yn neuadd hardd Canolfan y Mileniwm yn Nathliad Graddio eleni. Yn ystod y seremoni cafodd yr holl fyfyrwyr graddedig newydd eu cyfarch yn unigol ar y llwyfan a’u llongyfarch yn bersonol gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes, ar eu llwyddiant.

Er gwaethaf y tywydd cymysg, roedd digon o gyfle i dynnu lluniau o’r diwrnod arbennig ac roedd pawb mewn hwyliau da, gydag un myfyriwr yn dweud “Does dim modd gwella ar hyn!”

Ar ddiwedd y dydd, gwahoddwyd yr holl fyfyrwyr Almaenig gyda’u partneriaid gan Gangen yr Almaen i barti dathlu yn Henry's Cafe & Bar yng nghanol Caerdydd. Croesawyd pawb gan Helmuth Stahl, y Swyddog Cyn-fyfyrwyr ac un o aelodau cyntaf y gangen i sicrhau MBA nol ym 1993, a mynegodd ei obaith y byddai nifer dda ohonyn nhw’n dod yn aelodau gweithredol. Roedd yn barti difyr gyda phawb wedi ymlacio ac mewn hwyliau da, gyda rhai hyd yn oed yn dawnsio gyda’r adloniant erbyn diwedd y noson.

Symposiwm Blynyddol dinas Cwlen, 2014

Wythnos yn ddiweddarach cynhaliodd cangen yr Almaen ei symposiwm blynyddol yn ninas Cwlen gerllaw eglwys gadeiriol enwog y ddinas yng ngwesty City Dorint Hotel am Heumarkt.

Roedd tri phwnc difyr iawn ar yr agenda, gyda dau’n ymdrin â’r ymchwil diweddaraf ar yr ymennydd a’r meddwl.

Yn gyntaf eglurodd Mr Sinisa Trisic sut rydym ni’n gwneud dewisiadau (yn anymwybodol yn bennaf) ar sail systemau emosiynol sy’n cael eu nodweddu fwy gan greadigrwydd/antur, cydbwysedd/sicrwydd/ neu awdurdod/cystadleurwydd.

Siaradodd Dr. Martin Sauerland a Sandra Kaltner o Brifysgol Koblenz-Landau am ddatblygiadau gwybyddol galwedigaethol i ddatrys diffygion yn ymwneud â pherfformiad yn sgil gwybyddiaethau camweithredol, o natur negyddol gan fwyaf.

Cyflwynwyd y trydydd pwnc gan Dr Florian Schuhmacher, Rheolwr Cysylltiadau Dynol Inter-Union Technhandel GmbH, a esboniodd y broses fodern o ddethol cyflogeion newydd, oedd o ddiddordeb penodol i’r rhai oedd yn edrych am swydd well.

Yn ogystal â’r tri phapur, roedd y diwrnod yn cynnwys y cyfarfod blynyddol lle trafodwyd gweithgareddau blaenorol ac yn y dyfodol gyda’r bwrdd cyfan yn cael ei ailethol yn unfrydol.

I orffen y dydd mewn steil, cafwyd cinio rhagorol.

Fel arfer, cafodd y ddau ddigwyddiad eu trefnu’n rhagorol diolch i Mrs. Mandy Kraupner Dorit Streitferdt o Allfinanz Hamburg.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori