Darlith Flynyddol yr Adran Diwinyddiaeth

Wedi ei bostio ar 16 Medi 2014

Ar 10 Medi, cynhaliodd Adran Diwinyddiaeth Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ei darlith flynyddol yng Nghanolfan Morlan yn Aberystwyth.

Y darlithydd gwadd eleni oedd y Parchedig John Owain ap Ifor Jones, Gweinidog Eglwys Unedig Bute, Rothesay, a theitl ei ddarlith oedd “Paham yn awr?” Ffyniant Cenedlaetholdeb ac Edwino’r Eglwys yn yr Alban ers 1963.

Dyma adroddiad Ysgrifennydd yr Adran, y Parchedig Dr Elwyn Richards, ar y noson:

Y darlithydd gwadd eleni ar gyfer  darlith flynyddol Adran Diwinyddiaeth Graddedigion Prifysgol Cymru oedd Y Parchg John Owain ab Ifor Jones, M.A., B.D., F.S.A., gweinidog yn yr United Church of Bute, Rothesay. Yn enedigol o’r Rhyl, magwyd Owain yng Nghaernarfon a bu’n fyfyriwr diwinyddol yng Nghaeredin. Wedi cyfnod yn weinidog gyda’r Annibynwyr yn Nhywyn Meirionnydd ganol yr wythdegau, dychwelodd i’r Alban, ac i Eglwys yr Alban lle y bu’n gwasanaethu mewn nifer o blwyfi.

Pwnc ei ddarlith a gynhaliwyd yn Y Morlan, Aberystwyth oedd, "Paham yn awr?” Ffyniant Cenedlaetholdeb ac Edwino’r Eglwys yn yr Alban ers 1963. Daeth cynulleidfa dda ynghyd i wrando arno, a hynny ar drothwy’r Refferendwm ar annibyniaeth i’r Alban. Roedd ei ymdriniaeth yn ddifyr, ysgolheigaidd a byrlymus, a rhoddodd sylw manwl iawn ddylanwad Eglwys yr Alban ar feddylfryd y genedl ac arwyddocâd cymdeithasegol hynny.

Diolchwyd yn galonnog iawn iddo gan yr Athro Euros Wyn Jones, golygydd Diwinyddiaeth. Bydd y ddarlith yn ymddangos yn rhifyn 2015 o’r cylchgrawn a gellir sicrhau copi drwy gysylltu â’r golygydd, yr Athro Euros Wyn Jones, Y Coleg Gwyn, Ffordd Ffriddoedd, Bangor LL57 2EH.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori