Allech chi gyflwyno'n fyw o'r Gemau Olympaidd?

Wedi ei bostio ar 17 Ionawr 2012
Olympic-logo

Mewn cydweithrediad gyda Gemau Olympaidd Llundain 2012, dyma gyfle cyffrous i gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru.

Mae Pwyllgor Trefnu Llundain y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Cyfyngedig (y Pwyllgor) yn chwilio am dalent cyflwyno newydd sbon ar gyfer y lleoliadau byw yn y Gemau Olympaidd eleni.  Yn gweithio gyda thîm cynhyrchu, rôl y cyflwynydd fydd diddanu ac addysgu’r cyhoedd cyn, yn ystod ac wedi’r digwyddiadau, cyfweld â dynion a merched y byd chwaraeon a chyflwyno’r hyn sy’n digwydd.

Ar gyfer y digwyddiad mwyaf, mae’r Pwyllgor yn bwriadu gweithio gydag enwau cyfarwydd, ond fe hoffent hefyd roi cyfle i gyflwynwyr newydd ifanc a dawnus gymryd rhan hefyd.

Dylai fod gan bobl rywfaint o brofiad darlledu neu gyflwyno byw, neu dylent fod â diddordeb yn un o’r chwaraeon canlynol: Badminton, Deifio, Ffensio, Gymnasteg Artistig, Rhythmig a Thrampolîn, Rhedeg Marathon, Nofio, Nofio Cydamseredig, Taekwondo, Triathlon, Polo Dŵr neu Godi Pwysau.

Gwahoddir egin gyflwynwyr sy’n meddwl bod ganddynt y bersonoliaeth i fanteisio ar y cyfle cyffrous hwn i gysylltu â thîm y Pwyllgor yn awr i gael rhagor o wybodaeth. Ar hyn o bryd mae’r Pwyllgor yn cwrdd â phobl yn barhaus a byddai’n annog unrhyw un i gysylltu cyn gynted â phosib er mwyn cael eu hystyried.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Jessica Cadwallader yn swyddfeydd y Pwyllgor ar jessica.cadwallader@london2012.com

/Gorffen

Am ragor o wybodaeth am Gemau Olympaidd Llundain 2012, ewch i www.london2012.com

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori