Cyn-fyfyrwyr - Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Wedi ei bostio ar 30 Gorffennaf 2015
Eisteddfod-2015-Logo

Cynhelir yr Eisteddfod o’r 1 i’r 8 Awst yn Sir Drefaldwyn a'r Gororau yng nghanolbarth Cymru, a bydd Prifysgol Cymru unwaith eto’n bresennol yno, yn rhannu stondin gyda’n partner uno Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Er y bydd cynrychiolwyr o’r Brifysgol ar gael trwy’r wythnos i siarad â chyn-fyfyrwyr, mae’r Brifysgol wedi neilltuo amser penodol ar ddydd Llun 3 Awst i ganolbwyntio ar ein cyn-fyfyrwyr.

Rhwng 1:00-2:00pm ar stondin y Brifysgol, bydd cyfle i aelodau Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr ddod i gwrdd â staff y Brifysgol mewn lleoliad anffurfiol a thrafod unrhyw faterion neu bryderon, neu i hel atgofion am eu cyfnod yn y Brifysgol.

Bydd cyfle i aelodau Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr fynychu fforwm wedi ei drefnu gan Adran y Clasuron Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr cyn y digwyddiad hwn. Am 12:00pm ym Mhabell y Cymdeithasau 1, bydd Dr Iestyn Daniel yn darlithio ar Gildas a’i gyfieithu. Mae croeso i Gyn-fyfyrwyr fynychu’r cyfarfod cyhoeddus, a manteisio ar gyfle gwych i glywed yr hyn sy’n argoeli i fod yn anerchiad diddorol iawn.

Mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at groesawu holl aelodau Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr i’r stondin, boed yn ystod y cyfarfod penodol ar y prynhawn Llun , neu ar unrhyw adeg arall yn ystod yr wythnos.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori