Marw addysgwr mawr Cymraeg ac un o Raddedigion er Anrhydedd Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 4 Ebrill 2012

Yr wythnos ddiwethaf, collodd addysg Gymraeg un o’i hymgyrchwyr diflino a’i chymwynaswyr mwyaf yn dilyn marwolaeth Gwilym E Humphreys, yn 80 oed.

Un o Raddedigion er Anrhydedd Prifysgol Cymru, cafodd Gwilym Humphreys yrfa nodedig mewn addysg Gymraeg. Roedd yn gyn Gyfarwyddwr Addysg Gwynedd a chadeirydd Bwrdd Addysgu Cyfrwng Cymraeg Prifysgol Cymru rhwng 1996 and 2003.

Efallai’n fwyaf enwog fel Pennaeth cyntaf Ysgol Gyfun Rhydfelen, roedd Gwilym Humphreys yn un o addysgwyr mwyaf blaenllaw Cymru ac yn rhywun a chwaraeodd ran amlwg ym mywyd Cymru am hanner can mlynedd.  Sefydlwyd Ysgol Gyfun Rhydfelen ym 1962 ym mhentref Rhydyfelin ger Pontypridd, yr ysgol gyfun iaith Gymraeg gyntaf yn ne Cymru a’r ail yn y wlad i gael ei sefydlu.

Talodd David R. Jones, Pennaeth Addysg presennol Cyngor Gwynedd, deyrnged i Gwilym Humphreys:

"Gyda marw Gwilym Humphreys, collodd Gymru gawr o Gymro a weithiodd gydag arddeliad trwy gydol ei yrfa dros addysg a diwylliant Cymraeg. Bydd yn cael ei gofio yma yng Ngwynedd fel addysgwr oedd yn meddu ar awdurdod ac fel Cymro a safai’n gadarn dros y Cymry. "

Ganwyd Gwilym Humphreys yn Wallasey, yn fab i weinidog Presbyteraidd, a chafodd ei fagu yn Rhos. Y tu allan i fyd addysg, cyfrannodd at yr Eisteddfod ac i bwyllgorau’r Brifysgol. Roedd hefyd yn Llywydd Llys yr Eisteddfod.

Estynnwn gydymdeimlad i’w weddw a’i blant.

 

 

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori