Arddangosfa newydd o waith Graddedigion

Wedi ei bostio ar 19 Medi 2012
CROWZ

Un o’r gweithiau - CROWZ gan Hugh Williams, a raddiodd mewn celf gain o Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Llun: Jo Marriot

Mae arddangosfa Graddedig, a gomisiynwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru, yn dangos rhai o’r gweithiau celf gyfoes gorau gan Raddedigion o Brifysgolion ledled Cymru.

Curadwyd yr arddangosfa gan yr artist Cymreig o fri rhyngwladol Peter Finnemore, a bydd yn cynnwys 55 o weithiau gan 35 o raddedigion o naw Prifysgol ar draws Cymru.

Caiff y detholiad ei ddangos drwy’r adeilad ym Mae Caerdydd, ac mae’n canolbwyntio ar amrywiaeth o waith celf a chyfryngau, wedi’u cynllunio i ryngweithio â’r adeilad a’r gynulleidfa gan gynnwys mewnosodiad, 2D a fideo.

Nid talent a chreadigrwydd y graddedigion yn unig sy’n cael ei ddangos, ond hefyd dealltwriaeth, barn a dehongliad personol y curadur.

Mae Peter Finnemore wedi darlithio, curadu ac arddangos gwaith ar draws y byd. Dechreuodd ei astudiaethau celf yng Ngholeg Celf Dyfed yng Nghaerfyrddin lle cwblhaodd y cwrs Tystysgrif Sylfaenol mewn Celf. Aeth yn ei flaen i astudio yn Ysgol Gelf Glasgow gan gwblhau Gradd Meistr mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Michigan, UDA.

Wrth siarad am y celfyddydau gweledol yng Nghymru, dywedodd Peter Finnemore:

"Roedd gweld sioeau Graddau Celf drwy Gymru’n brofiad buddiol oedd yn cynnig golwg ar amrywiaeth, dealltwriaeth ac ansawdd y celfyddydau gweledol a gynhyrchir gan y genedl. Mae’r celfyddydau gweledol yn gyfuniad o wahanol Gyfryngau a thraddodiadau; caiff hyn ei adlewyrchu o fewn yr ystod eang o gyrsiau celf gymhwysol a chain sydd ar gael yng Nghymru.”

Bydd gweithiau i’w gweld gan raddedigion o Brifysgol Aberystwyth, Coleg Pen-y-bont, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, Coleg Sir Gar, Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.

Agorodd y sioe ar 7 Medi a gellir gweld yr arddangosfa am ddim yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gan 25 Tachwedd.

/Diwedd

 I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfa ewch i: www.wmc.org.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori