Cangen yr Almaen - Digwyddiadau ar y Gweill

Wedi ei bostio ar 27 Ebrill 2015

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, gyda’r gwanwyn daw dau ddigwyddiad pwysig i gangen yr Almaen o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru.

Gyda thros 220 o aelodau mae wedi tyfu dros y blynyddoedd i gynnig cyfleoedd rhwydweithio ac adnoddau academaidd sylweddol i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru yn yr Almaen ynghyd â graddedigion Prifysgol Cymru sy'n siarad Almaeneg.

Dydd Iau 30 Ebrill – Dathliad Graddio, Caerdydd
Er mwyn cryfhau’r Gangen ymhellach, gwahoddir yr holl raddedigion o’r Almaen sy’n dod i Ddathliad Graddio eleni yng Nghaerdydd gan Gangen yr Almaen i ddathlu eu llwyddiannau yn dilyn y digwyddiad yn Henry's Cafe Bar yng Nghaerdydd.Bydd y noswaith yn dechrau am 6:00pm, ac mae’n gyfle da i bwysleisio manteision y corff Cyn-fyfyrwyr i ddarpar aelodau.

Sadwrn 9 Mai - Symposiwm Blynyddol, Hamburg
Bydd symposiwm blynyddol 2015 Cangen yr Almaen yn cael ei gynnal mewn lleoliad ysblennydd yn edrych dros afon Elbe yn ninas Hamburg.

Bydd agenda'r dydd fel a ganlyn:

09.15 Cyfarfod
09:45 Croeso a Chyflwyniad gan Dr. Martina Nieswandt
10.00 Corporate Governance: Der Aufsichtsrat zwischen Anspruch und Wirklichkeit - Papur gan Dr Petra Nix, Perchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr Corporate and Financial Communication
11.30 Cinio
12.30 Die Europäische Union und Großbritannien. Wie wahrscheinlich ist ein Austritt Großbritanniens? - Papur gan Jörg Klaus Baumgart, kbl Rechtsanwälte Potsdam
14:00 Egwyl coffi
14:30 Cyfarfod blynyddol o Aelodau’r Cyn-fyfyrwyr gydag adroddiad blynyddol y Bwrdd
16.30 Egwyl coffi
17.00 Ist der Kunde wirklich König? Empirische Analyse der Bedingungen und Konsequenzen von Service-Qualität - Papur gan Andreas Pfeiffer, Prifysgol Koblenz-Landau.
19:30 Cinio Nos a Derbyniad

Mae'n addo bod yn achlysur hynod o addysgiadol a chofiadwy, ac mae croeso i holl Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ymuno â ni. Ceir rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt ar y wefan - www.alumni-wales.de

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori