Cangen yr Almaen - Digwyddiadau ar y Gweill

Wedi ei bostio ar 15 Ebrill 2014

Fel mewn blynyddoedd blaenorol, gyda’r gwanwyn daw dau ddigwyddiad pwysig i gangen yr Almaen o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru.

Gyda thros 220 o aelodau mae wedi tyfu dros y blynyddoedd i gynnig cyfleoedd rhwydweithio ac adnoddau academaidd sylweddol i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru yn yr Almaen ynghyd â graddedigion Prifysgol Cymru sy'n siarad Almaeneg.

Dydd Iau 1 Mai – Dathliad Graddio, Caerdydd
Gwahoddir yr holl Gyn-fyfyrwyr Almaenig sy'n mynd i'r Dathliad Graddio eleni yng Nghaerdydd gan Gangen yr Almaen i ddathlu eu cyflawniadau yn dilyn y digwyddiad yn Henry’s Café Bar yng Nghaerdydd. Bydd y noswaith yn dechrau am 6:00pm, ac mae’n gyfle da i bwysleisio manteision y corff Cyn-fyfyrwyr i ddarpar aelodau.

Sadwrn 10 Mai - Symposiwm Blynyddol, Cwlen
Cynhelir symposiwm blynyddol 2014 Cangen yr Almaen mewn lleoliad dymunol yng nghanol dinas Cwlen, sef Gwesty Dorint am Heumarkt Köln

Bydd agenda'r dydd fel a ganlyn:

09:30  Cyfarfod
10:00  Croeso a Chyflwyniad gan Dr. Martina Nieswandt
09:45  Wie treffen Menschen Entscheidungen? – Papur gan Sinisa Trisic
11:15  Egwyl coffi
11:30  Neue Trends: Wie Personal heute für Stellen ausgewählt werden sollte
           - Papur gan Dr Florian Schumacher
13:00  Cinio
14:15  Cyfarfod Blynyddol y Cyn-fyfyrwyr
16:15  Egwyl coffi
16:45  Occupational Cognitive Development: Über den Einfluss
           dysfunktionalen Denkens auf berufsbezogenes Erleben und Verhalten 
           - Papur gan Dr Martin Sauerland (Prifysgol Koblenz-Landau)
19:30  Cinio Nos a Derbyniad

Mae'n addo bod yn achlysur hynod o addysgiadol a chofiadwy, ac mae croeso i holl Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ymuno â ni. Ceir rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt ar y wefan - www.alumni-wales.de

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori