Ysgoloriaeth Deithio Goffa Gareth Jones – Galw am Ymgeiswyr

Wedi ei bostio ar 30 Ionawr 2012

Gareth Richard Vaughan Jones

Mae Ysgoloriaeth Deithio Goffa  Gareth Jones, sydd yn benodol i raddedigion Prifysgol Cymru, nawr yn derbyn ymgeiswyr.

Mae hwn yn gyfle gwych i unrhyw un sydd â gradd ac sydd ar hyn o bryd yn astudio newyddiaduraeth neu faterion rhyngwladol ac yn dymuno dilyn gyrfa yn y meysydd hynny.

Daw’r Ysgoloriaeth o incwm Cronfa Goffa a godwyd drwy danysgrifiad cyhoeddus i goffau enw Gareth Richard Vaughan Jones, oedd yn raddedig o Brifysgol Cymru, ac a laddwyd gan ysbeilwyr ym Mongolia ar 12 Awst, 1935.

Prif amcan yr Ysgoloriaeth yw galluogi’r deiliad i deithio mewn gwledydd tramor gyda golwg ar hwyluso astudiaeth o faterion rhyngwladol.

Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i unigolion graddedig sydd yn bwriadu dilyn neu barhau â chynllun astudio i baratoi ar gyfer gweithio mewn newyddiaduraeth yn canolbwyntio ar faterion rhyngwladol neu ar gyfer mynd i wasanaethau’r Wladwriaeth neu eraill sy’n ymwneud â materion rhyngwladol.

Dyfarnwyd yr ysgoloriaeth i Jason Edwards, a raddiodd o Aberystwyth, am ei waith yn adrodd ar dlodi bwyd yn America. Defnyddiodd arian y dyfarniad ar gyfer cyllido prosiect dogfennol a wnaeth fel rhan o’r astudiaethau yn dwyn y teitl Texas: A State of Hunger.

Gallwch ddarllen mwy am Jason a’i ddogfen drwy glicio yma.

I gael rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth hon a hefyd gweld y rheoliadau llawn a ffurflen gais, cliciwch yma.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â awards@cymru.ac.uk .

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori