Mae Pawb yn Cyfrif - Darlith gan yr Athro Gareth Ff Roberts

Wedi ei bostio ar 6 Mawrth 2012
Bangor-Group-Crop

Aelodau o'r Gangen Bangor

Bydd Cangen Bangor o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru’n cyflwyno eu trydedd ddarlith ym mis Mawrth fel rhan o’u rhaglen darlithoedd 2011/12.

Yn lle’r siaradwr a hysbysebwyd yn flaenorol, yn anffodus bu’n rhaid newid y ddarlith ac nid Dr Goronwy Wynne fydd yn cyflwyno bellach. Yn lle hynny, bydd Cadeirydd y gangen, yr Athro Gareth Ff. Roberts, yn traddodi darlith â’r teitl: Mae Pawb yn Cyfrif.

Cynhelir y ddarlith ddydd Gwener 16 Mawrth 2012 am 5.15 pm yn yr ystafell gynadledda yn y Hen Goleg, Prifysgol Bangor.

Noder y traddodir y ddarlith yn Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag ysgrifennydd y gangen, Ms Megan Hughes Tomos ar mht263@btinternet.com

DS. Bydd Cangen Bangor yn cynllunio cyfres y flwyddyn nesaf o ddarlithoedd yn fuan, a fydd yn cynnwys dwy ddarlith Saesneg. Croesawir unrhyw awgrymiadau.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori