Dathliadau DT100 yng Ngogledd America

Wedi ei bostio ar 21 Chwefror 2014

Fel rhan o ddathliadau DT100 i nodi canmlwyddiant geni Dylan Thomas, mae ein partner uno Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau yng Ngogledd America i ddathlu bywyd un o ffigurau mwyaf nodedig a chreadigol Cymru.

Dros yr wythnosau nesaf, bydd y bardd a’r dramodydd Menna Elfyn, Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol PCDDS yn ymweld â Vancouver a Seatlle i fynychu digwyddiadau gan gynnwys:

24 Chwefror: Cymdeithas Cymry Vancouver
Vancouver 

Bydd Menna Elfyn yn cynnal noson farddoniaeth gyda Chymdeithas Cymry Vancouver - gwahoddiadau’n unig.

Mae Cymdeithas Cymry Vancouver yn geidwaid hanes ymfudo’r Cymry i Vancouver a rhannau eraill o British Columbia, ac mae’n lle cyfeillgar i bobl o Gymru ymgasglu a chymdeithasu.

Yn ogystal â darllen nifer o gerddi Dylan Thomas, bydd Menna hefyd yn darllen o’i chyfrol ddiweddaraf Murmur. 

26 Chwefror - 1 Mawrth: Cynhadledd Flynyddol yr Association of Writers and Writing Programs (AWP) yn
Seattle 

Hon yw’r gynhadledd lenyddol a fwyaf yng Ngogledd America, a chynhelir y Gynhadledd Flynyddol a’r Ffair Lyfrau mewn dinas wahanol bob blwyddyn i ddathlu awduron, athrawon, rhaglenni ysgrifennu, canolfannau llenyddol a chyhoeddwyr annibynnol y rhanbarth hwnnw.

Fel rhan o’r gynhadledd, bydd PCDDS yn dathlu bywyd a gwaith Dylan Thomas gyda Menna Elfyn a Tony Kendrew, bardd a chyn-fyfyriwr PCDDS yn stondin Q1 drwy gydol y digwyddiad.

1 Mawrth: Dathliad Gwyl Ddewi Cymdeithas Cymry Puget Sound
Lake City Presbyterian Church, Seattle

Yn y gyngerdd flynyddol yn dathlu Dydd Gwyl Dewi, bydd  Menna Elfyn yn darllen ei barddoniaeth ei hun a cherddi o gorff gwaith Dylan Thomas.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori