Adran Diwylliant y 18fed a'r 19eg Ganrif - Cynhadledd Flynyddol

Wedi ei bostio ar 10 Mehefin 2013

Ddydd Gwener 28 Mehefin, bydd adran Diwylliant y 18fed a’r 19eg Ganrif Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru’n cynnal eu cynhadledd undydd flynyddol.

Caiff ei chynnal yng Nghanolfan Merched y Wawr yn Aberystwyth, gan ddechrau am 10.00am, a bydd yn cynnwys cyflwyniadau gan nifer o siaradwyr gwadd a chyfarfod cyffredinol yr Adran.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Rosanne Reeves, un o sylfaenwyr Gwasg Menywod Cymru Honno, Marion Loeffler a Cathryn Charnell-White, sy’n gymrodyr ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac yn aelodau o dîm prosiect Cymru a’r Chwyldro Ffrengig, Robin Chapman, Darlithydd yn Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a Leila Salisbury, y mae ei chyhoeddiad diweddaraf fel golygydd, a gyhoeddwyd yn Eisteddfod Genedlaethol 2012, yn crynhoi 88 o alawon gwerin a gasglwyd gan y Bardd Iolo Morganwg.

Bydd rhaglen y dydd fel a ganlyn:

10.00 Cyrraedd a chofrestru

11.30 Marion Loeffler
          Pamffledi gwleidyddol Cymru, 1790–1806: Creu a Chyfieithu

12.30 Cyfarfod cyffredinol

13.00 Cinio

14.00 Cathryn Charnell-White
         
Prosiect newydd ar farddoniaeth merched yng Nghymru, Iwerddon a’r
          Alban

15.30 Robin Chapman
         
Tair Gwedd ar "Hiraeth" yn Ail Hanner y Ddeunawfed Ganrif

16.30 Leila Salisbury
          Iolo Morganwg a Mair Richards: Casglwyr alawon gwerin cyntaf Cymru

Ceir rhagor o wybodaeth am y diwrnod gan Dr A Cynfael Lake, Ysgrifennydd yr Adran, y gellir cysylltu ag ef drwy ebost - a.c.lake@abertawe.ac.uk

Noder: Cyflwynir yr holl bapurau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori