Clasurwyr yng Ngregynog

Wedi ei bostio ar 31 Mai 2013
House Front

Neuadd Gregynog

Ddydd Gwener, 24 Mai, ar ddiwrnod braf o wanwyn, daeth aelodau’r Adran Glasurol o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru at ei gilydd yng Ngregynog ar gyfer cyfarfod undydd.

Cynhaliwyd pwyllgor yr Adran yn y bore ac yna, ar ôl cinio, cafwyd tair sgwrs: Dr Telfryn Pritchard yn cofio Adran Glasurol Coleg y Brifysgol, Aberystwyth, a’i chyfraniad yn niwedd y 1950au a dechrau’r 1960au; yr Athro Ceri Davies yn rhoi cip ar gyfieithu Antigone Soffocles i’r Gymraeg; a Mr John Ellis Jones yn trafod, gyda darluniau, ailgreu’r gorffennol o adfeilion hen dai yng Ngwlad Groeg.

Hefyd cyflwynodd Dr Iestyn Daniel gyfieithiad Cymraeg gan ei dad, J. E. Daniel, o un o gerddi Saffo.

Bydd cyfarfod nesaf yr Adran yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych: Pabell y Cymdeithasau, Llun 5 Awst, am 12.00. Croeso cynnes i bawb.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori