Campus - Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 29 Gorffennaf 2014
Campus - Haf 2014

Gellir gweld rhifyn Haf 2014 o Campus, Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, ar-lein yn awr.

Campus yw un o’r adnoddau niferus sydd gennym ni i gyfathrebu gyda Chyn-fyfyrwyr. Mae’n rhoi gwybodaeth i’n haelodau am ddatblygiadau allweddol a mentrau sy’n digwydd o fewn Prifysgol Cymru, ac mae’n ategu’r wybodaeth helaeth sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd ar wefan y Brifysgol.

Darllenwch ef yn awr ar www.cymru.ac.uk/GylchgrawnCynfyfyrwyr a gellir ei lawr lwytho neu ei argraffu er mwyn i chi ei ddarllen wrth eich pwysau. Mae copïau papur o gylchgrawn Campus ar gael hefyd - os hoffech gael un, cysylltwch â’r swyddfa Cyn-fyfyrwyr.

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn pob rhifyn o Campus yn y dyfodol, cofrestrwch yn awr

Ceir rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ar y wefan www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau