Campus - Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 26 Gorffennaf 2013
Campus - Haf 2013

Yn dilyn y rhifyn arbennig ym mis Mawrth, a amlygodd rai datblygiadau a mentrau allweddol ym Mhrifysgol Cymru, gellir gweld rhifyn Haf 2013 o Campus ar-lein yn awr: www.cymru.ac.uk/GylchgrawnCynfyfyrwyr

Mae gan bob myfyriwr sydd wedi cwblhau Gradd, Diploma neu Dystysgrif a ddyfernir gan Brifysgol Cymru'r hawl i ddod yn aelod o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru. Mae’r aelodau’n amrywio o rai sydd wedi dal dyfarniad Prifysgol Cymru ers blynyddoedd lawer, i fyfyrwyr sydd newydd raddio ac oedd yn bresennol yn y Dathliadau Graddio diweddar yng Nghaerdydd.

Yn ogystal â bod yn ffordd o gadw mewn cysylltiad gyda’r Brifysgol a chyda’ch gilydd, mae aelodau’n cael cyfle i rwydweithio ar raddfa fyd-eang a derbyn y newyddion diweddaraf am gyn-fyfyrwyr a digwyddiadau ar draws y byd. Un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw trwy gyhoeddi ein cylchgrawn blynyddol i gyn-fyfyrwyr - Campus.

Darllenwch ef yn awr ar www.cymru.ac.uk/GylchgrawnCynfyfyrwyr a gellir ei lawr lwytho neu ei argraffu er mwyn i chi ei ddarllen wrth eich pwysau.

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn pob rhifyn o Campus yn y dyfodol, cofrestrwch yn awr

Ceir rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ar y wefan www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori