Campus - Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 1 Mawrth 2013
Campus Mawrth 2013

Gellir gweld rhifyn arbennig o Campus, Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, ar-lein yn awr: www.cymru.ac.uk/GylchgrawnCynfyfyrwyr

Mae nifer o ddatblygiadau ar y gweill ar hyn o bryd yn y Brifysgol, ac mae’r rhifyn Mawrth 2013 o Campus wedi’i gynhyrchu i Gyn-fyfyrwyr, i ategu’r wybodaeth sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd ar wefan y Brifysgol.

Mae gan bob myfyriwr sydd wedi cwblhau Gradd, Diploma neu Dystysgrif a ddyfernir gan Brifysgol Cymru'r hawl i ddod yn aelod o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru. Yn ogystal â bod yn ffordd o gadw mewn cysylltiad gyda’r Brifysgol a chyda’ch gilydd, mae aelodau’n cael cyfle i rwydweithio ar raddfa fyd-eang a derbyn y newyddion diweddaraf am gyn-fyfyrwyr a digwyddiadau ar draws y byd.

Darllenwch ef yn awr ar www.cymru.ac.uk/GylchgrawnCynfyfyrwyr a gellir ei lawr lwytho neu ei argraffu er mwyn i chi ei ddarllen wrth eich pwysau.

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn pob rhifyn o Campus yn y dyfodol, cofrestrwch yn awr

Ceir rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ar y wefan www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori