Galw holl Gyn-fyfyrwyr PC yn Washington

Wedi ei bostio ar 17 Ionawr 2014

Fis nesaf, bydd Swyddfa Cymru yn Washington, DC, sy’n rhan o Lysgenhadaeth Prydain, yn trefnu ymweliad gan VIP o Lywodraeth Cymru â Washington.

Fel rhan o’r ymweliad, trefnir derbyniad yn Llysgenhadaeth Prydain, a gwahoddir unrhyw Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru a astudiodd yng Nghymru, ac sy’n byw yn ardal Washington DC, i ddod.

Os oes gennych chi ddiddordeb dod i’r digwyddiad hwn, cofrestrwch eich diddordeb drwy anfon yr wybodaeth ganlynol erbyn dydd Mawrth 21 Ionawr, at Ms Jacci Gordon drwy ebost: Jacci.Gordon@wales-uk.com

Gwybodaethangenrheidiol
Teitl:
Enw Cyntaf:
Cyfenw:
Swydd:
Sefydliad:
Cyfeiriad ebost:

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o raglen newydd â’r nod o greu cyswllt âchyn-fyfyrwyr Prifysgolion y DU yn yr Unol Daleithiau, ac yn yr achos hwn, cyn-fyfyrwyr â chysylltiad Cymreig.

Mae Cyn-fyfyrwyr y DU yn UDA yn rhan bwysig o berthynas y DU ac UDA, ac mae Llysgenhadaeth Prydain am wneud mwy i ymgysylltu â nhw, gangynnwys gwahoddiadau i ddigwyddiadau mewn Llysgenadaethau a SwyddfeyddIs-gennad ar draws yr UD.

Os ydych chi’n byw yn yr UD a bod gennych chi ddiddordeb clywed am ddigwyddiadau yn eich ardal chi, mae Llysgenhadaeth Prydain wedi sefydlu dolen i Gyn-fyfyrwyr gwblhau ffurflen achael eu hysbysu am ddigwyddiadau addas lleol.

I gael rhagor owybodaeth a chofrestru, ewch i - http://ukinusa.tumblr.com/ukalumni

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori