Rhaglen Ddarlithoedd 2014/15 Cangen Bangor

Wedi ei bostio ar 23 Chwefror 2015

Gyda’r drydedd ddarlith, yr olaf yn rhaglen ddarlithoedd 2014/15 i’w chynnal ar 13 Mawrth, Ysgrifennydd y Gangen Megan Tomos sy’n adrodd ar yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn brysur a boddhaus:

"Aled Jones Williams agorodd raglen ddarlithoedd y flwyddyn ar nos Wener, 14 Tachwedd 2014 gyda sgwrs am ei brofiadau fel llenor a dramodydd. Soniodd am swyn geiriau iddo ac mai dilyn y pleser o ymhel â geiriau yn eu hamlweddau a chreu’r pleser hwnnw i’r darllenydd a wnâi wrth lenydda. Ni allai egluro beth oedd yr ysfa hon. Ai dyhead am anfarwoldeb ? Ai dyhead i geisio deall bywyd a gwneud hynny drwy ymbalafalu â geiriau? Soniodd am bwysigrwydd sŵn geiriau gan ddarllen darnau o’i waith ei hun a chyfeirio’n gyson at awduron eraill a ddylanwadodd yn gryf arno yn ymestyn o Shakespeare i R.S.Thomas. Cafwyd gwrandawiad astud a theimlwyd bod yr awr wedi bod yn fwy o seiat na darlith.

Yna ar 6 Chwefror 2015 bu’r Dr Angharad Price yn traddodi darlith ar T H Parry-Williams a’r Rhyfel Byd Cyntaf. Er mai dyna ganolbwynt ei darlith, roedd ei darlith, fel ei llyfr Ffarwel Freiburg, yn cwmpasu ei holl fywyd mewn gwirionedd er mwyn amlygu cymaint o drobwynt fu’r Rhyfel Byd Cyntaf yn ei hanes mewn gwirionedd. Cawsom gipolwg ar gyfoeth y profiadau a gafodd T H Parry-Williams yn Rhydychen, Freiburg a Pharis yn academaidd a diwylliannol cyn i chwalfa’r Rhyfel a’r dychwelyd i Aberystwyth ddod â’r llen i lawr ar y bywyd hwn. Roedd defnyddio “powerpoint” yn ffordd gryno ac effeithiol o wneud hyn tra ar yr un pryd cafwyd darlleniadau o’i waith yn y Gymraeg a’r Saesneg a adlewyrchai ei ddatblygiad fel llenor.

Roedd oddeutu hanner cant wedi dod i’r ddarlith ac adlewyrchai’r cwestiynau ar y diwedd amrywiol ddiddordebau’r gwrandawyr boed yn lenyddol, hanesyddol neu wleidyddol. Noson oedd hon i brofi ei bod yn werth codi allan ar noson oer i wrando ar ddarlith dda.

Cynhelir y ddarlith olaf yn y gyfres, Diwrnod ym mywyd y Labordy, ar 13 Mawrth 2015, pan fydd y Dr Avril Wayte, Cyfarwyddwr Clinigol Biocemeg Bwrdd Ysbyty Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn rhannu o’i phrofiad fel merch o wyddonydd yn y maes meddygol. Croeso cynnes i bawb."

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori