Ydych chi'n angerddol am ieithoedd? Ydych chi'n chwilio am yrfa amrywiol a chyffrous yn gweithio gyda phobl ifanc?

Wedi ei bostio ar 22 Awst 2014
MFL

Os ydych wedi ateb ydw i’r ddau gwestiwn hynny, yna nid ydy’n rhy hwyr i ymuno â’r cwrs TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern (ITM) yng nghampws Townhill Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), sy’n dechrau yn gynnar ym mis Medi.

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys ar gyfer bwrsari o hyd at £15,000, gan ddibynnu ar bwnc a chymhwyster eich gradd.

Mae gan athrawon ITM heddiw'r cyfle i fod yn rhan o newidiadau cyffrous i wella llythrennedd ar draws ieithoedd, gan alluogi pobl ifanc i ryngweithio’n fyd-eang ac i gynyddu’u cyflogadwyedd.

Meddai Katie Roberts, un o raddedigion ITM PCYDDS yn 2014: “Mae fy nhiwtor pwnc wedi bod yn gefnogol dros ben ac mae hi wedi mynd ymhell tu hwnt i’w disgrifiad swydd i’n helpu ni. Roedd y mentoriaid yn anhygoel , gan gynnig cyngor a chyfarwyddyd amhrisiadwy. Mae ef [y cwrs TAR] yn lot o waith caled ond yn werthfawr iawn. Os ydy’r proffesiwn yn eich ysgogi chi, yn y diwedd byddwch chi’n llwyddo.”

Mae PCYDDS yn recriwtio myfyrwyr a chanddynt: 

  • Ffrangeg 
  • Ffrangeg gydag Almaeneg 
  • Ffrangeg gyda Sbaeneg 
  • Almaeneg gyda Ffrangeg 
  • Sbaeneg gyda Ffrangeg 
  • Ffrangeg gydag Eidaleg

Y gofynion mynediad ar gyfer rhaglen TAR PCYDDS ydy: gradd dda o 2.2 neu well mewn pwnc perthnasol; gradd B o leiaf (neu gyfwerth) mewn TGAU Mathemateg a Saesneg; a gradd C mewn TGAU Cymraeg os ydych am addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae lleoedd hefyd ar gael ar nifer o gyrsiau TAR Uwchradd eraill ym PCYDDS, gan gynnwys Dylunio a Thechnoleg, Cyfrifiadura a TGCh, a’r Gymraeg.

Gallwch gyflwyno cais am gwrs TAR Uwchradd drwy’r adran hyfforddiant athrawon ar wefan UCAS. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau addysg athrawon PCYDDS drwy e-bostio teach@sm.uwtsd.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau